منو

دوره آمادگی آزمون CELPIP

خصوصی, گروهی

دوره آمادگی آزمون CELPIP در آموزشگاه زبان پردیسان برگزار می‌شود. این دوره به صورت خصوصی تشکیل می شود. جهت شرکت در دوره آمادگی آزمون CELPIP فرد متقاضی باید حداقل سطح متوسط (Intermediate ) باشد.
در صورتیکه سطح زبان آموز پائین تر باشد طبق مشاوره و راهنمایی مشاوران پردیسان بعد از شرکت در دوره های عمومی به سطح مورد نظر می رسد و می تواند در دوره CELPIP شرکت کند.
کتاب اصلی دوره مجوعه کتاب های سلپیپ می‌باشد.
تعداد جلسات با توجه به نمره مورد نظر و میزان آمادگی زبان آموز مشخص می‌شود.