دانلود جدید ترین ویرایش دیکشنری لانگمن (Longman) نسخه موبایل

نسخه Android

دانلود نرم افزار BBC 6 min نسخه موبایل

نسخه Android

دانلود جدید ترین ویرایش دیکشنری آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی (DUDEN) نسخه موبایل

نسخه Android

دانلود جدید ترین ویرایش دیکشنری اسپانیایی نسخه موبایل

نسخه Android

دانلود جدید ترین ویرایش دیکشنری ترکی استانبولی نسخه موبایل

نسخه Android

دانلود جدید ترین ویرایش دیکشنری فرانسه (لاروس) نسخه موبایل

نسخه Android

دانلود جدید ترین ویرایش دیکشنری ایتالیایی نسخه موبایل

نسخه Android

دانلود جدید ترین ویرایش دیکشنری عربی نسخه موبایل

نسخه Android

دانلود جدید ترین ویرایش دیکشنری روسی نسخه موبایل

نسخه Android

دانلود جدید ترین نسخه skype

نسخه ویندوز

نسخه Android and iPhone.