استخدام پرسنل اداری

آموزشگاه زبان پردیسان از افراد واجد شرایط ذیل جهت تکمیل کادر اداری خود دعوت به همکاری می نماید: مراحل استخدام به شرح می باشد:
  • تکمیل و ارسال فرم اینترنتی
  • مصاحبه اولیه
  • ارائه مدارک
  • انعقاد قراداد همکاری