منو

آزمون TEF فرانسه Test d’Evaluation de Français اين آزمون مناسب برای افرادی است که قصد مهاجرت به کانادا را دارند و شامل مهارت های  شنیداری، درک مطلب، گرامر و لغت ، نوشتاری و گفتاری است که خود شامل سه آزمون ارزیابی زیر مجموعه می باشد :

  • TEFAQ: این آزمون ویژه‌ی افرادی است که قصد مهاجرت به کبک و مونترال یا تحصیل در دانشگاه های کبک را دارند. این آزمون دو مهارت اصلی شنیداری و گفتاری را مورد آزمون قرار می دهد و متقاضیان می توانند در بخش های درک مطلب کتبی و نوشتن نیز سطح زبان فرانسه‌ی خود را بیازمایند. این آزمون در ماه‌های خرداد، تیر، مهرو بهمن در ایران برگزار می‌شود که دارای هر ۶ سطح A1, A2, B1, B2, C1, C2 است.
آزمون TEF فرانسه
  • TEF Canada:‌ اشخاصی که قصد مهاجرت یا تحصیل در کانادا  را دارند می توانند با گذراندن این آزمون به هدف خود دست یابند.
  • TEF: این آزمون جهت ارزیابی دانش افراد از زبان فرانسه می باشد. این آزمون مختص افرادی است  که قصد مهاجرت، تحصیل و کار در فرانسه و کانادا را دارند. اعتبار مدرک این آزمون یک سال است.
  • TCFQ: این آزمون به طور مرتب هر ماه در ایران برگزار می شود و برای که فقط قصد مهاجرت به کانادا را دارند مناسب است. در این آزمون دو مهارت شنیداری و گفتاری مورد آزمایش قرار می گیرد.

آموزشگاه زبان های خارجی پردیسان با ۱۴ سال سابقه‌ی درخشان در این زمینه دوره های امادگی آزمون‌های TEF , TEFAQ  به صورت فشرده و ترمیک برای متقاضیان برگزار می کند.