TestAS آزمونی است برای تشخیص صلاحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ترم زمستانی 2010/2009 ارائه کارنامه TestAS جهت اخذ پذیرش از بسیاری از دانشگاههای آلمان الزامی است و یا به عنوان یک امتیاز مثبت تلقی میشود. این آزمون به صورت دیجیتال و کاغذی برگزار می شود.مخاطبین این آزمون می توانند افراد زیر باشند:
⦁ شرکت کنندگان در کلاسهای آماده سازی برای شرکت در آزمون TestDaF
⦁ افرادی که قصد شروع تحصیل در آلمان را دارند.
⦁ دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در آلمان را دارند.
آزمون به دو زبان آلمانی و انگلیسی ارائه می گردد ، لذا داوطلبین می توانند بین این دو زبان یکی را انتخاب کنند.جهت شرکت در آزمون (با انتخاب زبان آلمانی) پیشنهاد می شود داوطلبان  دوره   B 1   زبان المانی را در موسسه زبان های خارجی پردیسان با موفقیت طی کرده باشند.
نکته مهم :نتایج آزمون به صورت  online تنها برای شرکت کننده قابل مشاهده خواهد بود و دانشگاههای کشور آلمان تنها در صورت ضمیمه شدن کارنامه  از نتایج آزمون اطلاع خواهند یافت.

اجزائ تشکیل دهنده آزمون:
آزمون TestAS از دو بخش تشکیل شده است.
بخش اول مربوط به دروس پایه
بخش دوم مربوط به  سئوالات دروس اختصاصی در رشته تحصیلی خاص داوطلب می باشد.
در این دوره از آزمون سئوالات بخش دوم مربوط به رشته های زیر   می باشد:1
. بخش تخصصی اقتصاد
2. بخش تخصصی مهندسی
3. بخش تخصصی علوم انسانی و جامعه شناسی
4. بخش تخصصی ریاضی، انفورماتیک و علوم تجربی.