آزمون تعیین سطح آنلاین رایگان

قبل از شروع آزمون به نکات ذیل توجه داشته باشید.

این آزمون شامل تعدادی سوال تستی می باشد که از سوالات آسان به سخت مرتب شده است. زمان شرکت در آزمون 15 دقیقه می باشد.

شما می توانید در هر مرحله از آزمون با فشردن دکمه اتمام آزمون سطح زبان خود را ارزیابی کنید.

برای شرکت در آزمون تعیین سطح آنلاین پردیسان لطفا ابتدا فرم زیر را پر کنید.