گواهی C1 به سطح زبان بسیار پیشرفته نیاز دارد. سطح پنجم (C1) در مقیاس صلاحیت شش سطحی چارچوب مشترک اروپایی برای زبان ها مطابقت دارد.

می توانید پس از قبولی در امتحان

بدون تلاش زیاد گزارش های رادیویی طولانی ، برنامه های رادیویی و سخنرانی ها را درک کنید.
طیف وسیعی از متون خواندنی، از جمله متون واقعی طولانی تر و پیچیده تر، تفسیرها و گزارش ها را درک کنید
خود را در مقالاتی در مورد مسائل پیچیده به روشی واضح و ساختارمند بیان کنید و بیانی را انتخاب کنید که برای خواننده مناسب باشد.
خود به خود و روان ،اظهارات خود را بیان کنید، افکار و نظرات خود را به طور دقیق فرموله کنید و مشارکت خود را با جزئیات ارائه کنید.
در محیط کار به خوبی در فرایند تعامل با همکاران و… قرار گیرید.

برای رسیدن به این سطح(C1) به 700 تا 1000 واحد آموزشی 45 دقیقه ای نیاز دارید – البته ابن بسته به دانش قبلی و نیازهای یادگیری شما میباشد در موسسه پردیسان جهت به اتمام رساندن این دوره ار ابتدای سطح A1تا پایان C1 میبایست 776 واحد آموزشی 45 دقیقه ای را سپری نمایید.

گواهی و ازمون C2:

گواهی گوته C2: Großes Deutsches Sprachdiplom به سطح زبان بسیار پیشرفته نیاز دارد و ششمین و بالاترین سطح – C2 – مقیاس صلاحیت چارچوب مشترک اتحادیه اروپایی برای زبان ها را میباشد.

می توانید پس از قبولی در امتحان

به راحتی هر چیزی را که به زبان آلمانی می خوانید و می شنوید درک کنید.
جمع بندی اطلاعات از منابع مختلف نوشتاری و شفاهی و بازتولید دلایل و توضیحات به شیوه ای منسجم و خود اگاه و ناخوداگاه و بسیار روان و دقیق بیان کنید و تا حدود بسیار زیادی ظریف ترین معانی و مفاهیم را در زبان المانی به راحتی و در موقعیت های پیچیده فرموله کنید.

ارزیابی

آیا می خواهید بدانید که مهارت های آلمانی شما چقدر خوب است؟
آزمون تعیین سطح به شما یک جهت گیری اولیه را ارائه می دهد.از طریق این صفحه
https://pardisan-edu.com/service/placement/

– ثبت نام در این ازمون ها فقط به صورت اینترنتی می باشد