نظرسنجی

1 - در آموزشگاه زبان پردیسان، مشکلات اجرایی یا آموزشی را به راحتی میتوان با مسئولین آن بخش در میان گذاشت و نسبت به حل آن مشکل اقدام کرد.
2 - من در آموزشگاه احساس استرس و فشار زیادی ندارم.
3 - از میزان درک مطالب و فعالیت خودم در کلاس ،احساس رضایت دارم.
4 - من دراین کلاس به خوبی مهارت شنیداری (LISTENING)زبان خارجی را یاد میگیرم.
5 - من در این کلاس به خوبی مهارت گفتاری(speaking) زبان خارجی را یاد میگیرم.
6 - من دراین کلاس به خوبی مهارت خواندن(Reading) زبان خارجی را یاد میگیرم.
7 - من دراین کلاس به خوبی مهارت نوشتن(Writing) زبان خارجی را یاد میگیرم.
8 - من با شیوه های یادگیری زبان خارجی با کمک مدرس در این دوره آشنا شده ام.
9 - از مقدار تکالیفم که مدرس به من میدهد، احساس رضایت دارم.
10 - من احساس اشتیاق در مدرس و ایجاد این احساس در زبان آموزها را از طرف مدرس دارم.
11 - مدرس من بازخورد خوبی در کلاس از روند پیشرفت یادگیری زبان آموز ها ارائه میدهد.
12 - مدرس دراین کلاس به تفاوت های یادگیری و نیاز های فردی هر زبان آموز توجه میکند.
13 - تمرین هایی که مدرس برای انجام در منزل به من میدهد، موجب بهبود یادگیری آنچه در کلاس یاد گرفته ایم میگردد.
14 - ما در آموزشگاه از نظم و ترتیب و بهداشت مناسبی برخوردار هستیم.
15 - من آموزشگاه خودم را دوست دارم و به دیگران توصیه میکنم.