منو

زبان ایتالیایی به عنوان یکی از زبان های معتبر اروپایی جایگاه خود را در بین علاقه مندان به یادگیری زبان های خارجی باز کرده است. در کشور ما درخواست برای دوره های زبان ایتالیایی با هدف تسهیل مبادلات تجاری یا اقامت در خارج از کشور برای ادامه تحصیل در حال افزایش است زیرا از نظر آکادمیک، دانشگاه های ایتالیا در سطح بالایی در جامعه آموزشی جهانی قرار دارند. فراتر از ایتالیا، حتی زبان اصلی برخی از مناطق حاشیه ای ایتالیا مانند سوئیس ایتالیایی است و چندین کتاب برای آموزش ایتالیایی استفاده می شود مانند اسپرسو سطوح A1 و A2 مبتدی هستند و برای نیازهای بسیار ابتدایی مانند احوالپرسی، خرید، پرسیدن آدرس، اجاره مناسب هستند. و درک اولیه از اخبار. کتاب اسپرسو 1 به 20 تا 25 جلسه آموزشی نیاز دارد، در حالی که اسپرسو 2 تقریباً به 30 جلسه آموزشی برای تکمیل نیاز دارد. برای مهاجرت به خارج از کشور باید آزمون CIELS سطح A2 را که در مدرسه ایتالیایی Pietro Della Valle برگزار می شود، بگذرانید. در پایان سطح B1، دانش آموزان با بخش مهمی از ساختارهای زمانی آشنا می شوند و می توانند وارد گفتگوهای جدی تری مانند بیان خاطرات گذشته، صحبت در مورد آرزوها و توصیف برنامه های آینده شوند. این سطح ممکن است برای افرادی مناسب باشد که می خواهند در طول سفرهای کاری نسبتا طولانی یا تفریحی به ایتالیا بتوانند استقلال نسبی داشته باشند. سطح B2 در حال حاضر سطح استاندارد برای داوطلبان تحصیل در ایتالیا است. برای پذیرش تحصیل به زبان ایتالیایی، این دانشجویان باید در آزمون های رسمی زبان ایتالیایی سطح B2 شرکت کنند و تنها در صورت قبولی، می توانند برای پذیرش به زبان ایتالیایی اقدام کنند. سطح C1 سطح پیشرفته ای در نظر گرفته می شود که در آن دانش آموزان برای تسلط بهتر به زبان ایتالیایی یا برای متقاضیان خاص زبان ایتالیایی، مانند کسانی که قصد کار در زمینه های تخصصی مانند ترجمه یا تدریس را دارند، آماده می شوند. سطح C2 بالاترین سطح زبان ایتالیایی در نظر گرفته می شود که معادل دانستن ایتالیایی به عنوان زبان مادری است و معمولاً این سطح در مطالعات دانشگاهی زبان ایتالیایی مورد توجه قرار می گیرد.

Espresso A1 =20 – 30 sessioni

Espresso A2 = 30 sessioni

Espresso B1 =35- 40 sessioni

Espresso B2= 40 sessioni