منو

دوره آمادگی آزمون CAE

خصوصی, گروهی

دوره آمادگی آزمون CAE در آموزشگاه زبان پردیسان برگزار می‌شود. این دوره به دو صورت خصوصی و گروهی تشکیل می‌شود. جهت شرکت در دوره آمادگی آزمون CAE زبان آموز باید در سطح پیشرفته (Advanced) باشد یا دوره FCE را به پایان رسانده باشد.
دوره CAE در آموزشگاه زبان پردیسان به صورت گروهی در ۵ ترم ۱۴ جلسه ای برگزار می شود. کتاب اصلی دوره CAE Result می‌باشد. زبان آموزان پس از گذراندن دوره می‌توانند در آزمون CAE شرکت کنند.