PTE Academic

در سال ۲۰۰۹ دانشگاه Pearson  آزمونی را با عنوان PTE Academic  معرفی کرد که مخفف Pearson Test of English  می باشد. در این آزمون نظبر سایر آزمونهای بین المللی زبان انگلیسی، هر چهار مهارت (speaking- reading- listening- writing)  مورد ارزیابی قرار می گیرد. آزمون در یک محیط کامپیوتری برگزار می شود و توسط کامپیوتر نیز بررسی و نمره داده می شود.

این آزمون از IELTS ساده تر می باشد، بدین صورت اقبال از آن اخیرا بسیار زیاد گردیده و به لحاظ اینکه امکان برگزاری آن در ایران وجود ندارد متقاضیان به کشورهای اطراف جهت شرکت در آزمون مراجعه می نمایند. در حال حاضر این آزمون در کشور های آذربایجان، عراق، ترکیه و امارات متحده عربی برگزار می‌شود.

آموزشگاه زبانهای خارجی پردیسان با استفاده از اساتیدی که کاملا آشنا به قسمتها و مهارتهای لازم این آزمون می باشند به شما کمک میکند تا به نتایج درخشانی در آزمون PTE  دست یابید. نمونه سوالات منتشر شده از Pearson  و همچنین سایر منابع موجود از این آزمون مورد تدریس و تحلیل قرار می گیرند تا شما را برای آزمون آماده کنند.

آزمون PTE