منو

یکی از معروفترین و مهمترین آزمون زبان ترکی استانبولی ورودی دانشگاه های کشور ترکیه برای زبان ترکی آزمون TÖMER یا تومر است.

آزمون TÖMER شامل شش بخش است: Listening ، Structure، Reading ، Spoken Interaction ، Spoken Production ، Writing که دانش زبان ترکی استانبولی متقاضیان را در همه‌ی جنبه‌ها به دقت می سنجد. این آزمون سطوح مختلفی دارد و می توان آن را یکی از پیش شرط های ورود به دانشگاه های ترکیه دانست. آن هم دانشگاه هایی که زبان تدریس آنها ترکی استانبولی است. آزمون تومر شبیه آزمون آیلتس است.

آزمون TOMER یا تومر ترکی

متقاضیان کار در ترکیه نیز باید مدرک TÖMER را به محل کار خود ارائه دهند. تا از تسلط نسبی آن ها بر روی زبان ترکی  اطمینان حاصل شود.

  • حداقل نمره قبولی در آزمون تومر ۶۰ می باشد. (که مورد قبول برخی دانشگاه ها است).
  • آزمون به ۲ شکل دیپلم (دائمی) و سرتیفیک (اعتبار ۲ ساله) می باشد.
  • هزینه آزمون دیپلم ۱۵۰ یورو و آزمون سرتیفیک ۱۰۰ یورو می باشد.
  • نتیجه آزمون ۱۰ الی ۱۵ روز پس از آمون برگزار شده اعلام می شود.

مدرک این آزمون به دو شکل ارائه می شود:

  • دیپلما (Diploma) یا دیپلم (با یکبار شرکت در این آزمون اعتبار مادام العمر دارد)
  • سرتیفیکا (Sertifika) یا گواهی نامه

هزینه شرکت در آزمون تومر TOMER :

  •  دیپلمای آزمون تومر حدوداٌ ۱۵۰ یورو
  •  سرتیفیکا حدوداٌ  ۱۰۰ یورو