آزمون TÖMER

یکی از معروفترین و مهمترین آزمون های ورودی دانشگاه های کشور ترکیه برای زبان ترکی آزمون تومر است.

آزمون TÖMER شامل شش بخش است: Listening،Structure، Reading، Spoken Interaction، Spoken Production، Writing که دانش زبان ترکی استانبول متقاضیان را در همه ی جنبه ها به دقت می سنجد. این آزمون سطوح مختلفی دارد و می توان آن را یکی از پیش شرط های ورود به دانشگاه های ترکیه دانست. آن هم دانشگاه هایی که زبان تدریس آنها ترکی استانبولی است. آزمون تومر شبیه آزمون آیلتس است.

متقاضیان کار در ترکیه نیز باید مدرک TÖMER را به محل کار خود ارائه دهند. تا از تسلط نسبی آن ها بر روی زبان ترکی  اطمینان حاصل شود.

  • حداقل نمره قبولی در آزمون تومر ۶۰ می باشد. (که مورد قبول برخی دانشگاه هاست)
  • آزمون به ۲ شکل دیپلم (دائمی) و سرتیفیک (اعتبار ۲ ساله)می باشد.
  • هزینه آزمون دیپلم ۱۵۰ یورو و آزمون سرتیفیک ۱۰۰ یورو می باشد.
  • نتیجه آزمون ۱۰ الی ۱۵ روز پس از آمون برگزار شده اعلام می شود.

مدرک این آزمون به دو شکل ارائه می شود:

  • دیپلما (Diploma) یا دیپلم

با یکبار شرکت در این آزمون اعتبار مادام العمر دارد

  • سرتیفیکا (Sertifika) یا گواهی نامه

هزینه شرکت در آزمون تومر :

  •  دیپلمای آزمون تومر حدوداٌ ۱۵۰ یورو
  •  سرتیفیکای حدوداٌ  ۱۰۰ یورو