آزمون TÖMER

یکی از معروفترین و مهمترین آزمون های ورودی دانشگاه های کشور ترکیه برای زبان ترکی آزمون تومر است. این آزمون سطوح مختلفی دارد و می توان آن را یکی از پیش شرط های ورود به دانشگاه های ترکیه دانست. آن هم دانشگاه هایی که زبان تدریس آنها ترکی استانبولی است. آزمون تومر شبیه آزمون آیلتس است.

  • حداقل نمره قبولی در آزمون تومر ۶۰ می باشد. (که مورد قبول برخی دانشگاه هاست)
  • آزمون به ۲ شکل دیپلم (دائمی) و سرتیفیک (اعتبار ۲ ساله)می باشد.
  • هزینه آزمون دیپلم ۱۵۰ یورو و آزمون سرتیفیک ۱۰۰ یورو می باشد.
  • نتیجه آزمون ۱۰ الی ۱۵ روز پس از آمون برگزار شده اعلام می شود.