منو

دوره آمادگی آزمون GMAT

خصوصی, گروهی

دوره آمادگی آزمون GMAT در آموزشگاه زبان پردیسان برگزار می‌شود. این دوره به صورت خصوصی تشکیل می‌شود. جهت شرکت در دوره آمادگی آزمون GMAT فرد متقاضی باید در سطح پیشرفته (Advanced) باشد.
در صورتیکه سطح زبان آموز پائین تر باشد طبق مشاوره و راهنمایی مشاوران پردیسان بعد از شرکت در دوره های عمومی به سطح مورد نظر می رسد و می‌تواند در دوره GMAT شرکت کند.
کتاب های اصلی دوره THE GMAT OFFICIAL GUIDE, THE CRITICAL REASONING و GMAT READING COMPREHENSION می‌باشد.
تعداد جلسات با توجه به نمره مورد نظر و میزان آمادگی زبان آموز مشخص می‌شود.