منو

دوره آمادگی آزمون PTE

خصوصی, گروهی

دوره آمادگی آزمون PTE در آموزشگاه زبان پردیسان برگزار می‌شود. این دوره به صورت خصوصی تشکیل می‌شود. جهت شرکت در دوره آمادگی آزمون PTE فرد متقاضی باید حداقل سطح متوسط (Intermediate ) باشد.
در صورتیکه سطح زبان آموز پائین تر باشد طبق مشاوره و راهنمایی مشاوران پردیسان بعد از شرکت در دوره های عمومی به سطح مورد نظر می رسد و می تواند در دوره PTE شرکت کند.
کتاب اصلی دوره PTE ACADEMIC می‌باشد.
تعداد جلسات با توجه به نمره مورد نظر و میزان آمادگی زبان آموز متغیر است.