منو

دوره آمادگی آزمون GRE

خصوصی, گروهی

دوره آمادگی آزمون GRE در آموزشگاه زبان پردیسان برگزار می‌شود. این دوره به صورت خصوصی تشکیل می‌شود. جهت شرکت در دوره آمادگی آزمون GRE فرد متقاضی باید در سطح پیشرفته (Advanced) باشد. در صورتیکه سطح زبان آموز پائین تر باشد طبق مشاوره و راهنمایی مشاوران پردیسان بعد از شرکت در دوره های عمومی به سطح مورد نظر می‌رسد و می تواند در دوره GRE شرکت کند.
جهت آمادگی هر سه بخش VERBAL REASONING,  QUANTITATIVE و ANALYTICAL WRITING با زبان آموز کار می شود.کتاب های اصلی دوره OFFICIAL GUIDE TO THE GRE, ESSENTIAL WORDS FOR THE GRE می‌باشد.
تعداد جلسات با توجه به نمره مورد نظر و میزان آمادگی زبان آموز مشخص می‌شود.