منو

دوره آمادگی آزمون EPT

خصوصی, گروهی

دوره آمادگی آزمون EPT که یک آزمون زبان انگلیسی برای دانشجویان دوره دکتری دانشگاه آزاد می باشد، در آموزشگاه زبان پردیسان برگزار می‌شود. این دوره به صورت خصوصی تشکیل می‌شود. جهت شرکت در دوره آمادگی آزمون EPT فرد متقاضی باید حداقل سطح متوسط(Intermediate ) باشد.
در صورتیکه سطح زبان آموز پائین تر باشد طبق مشاوره و راهنمایی مشاوران پردیسان بعد از شرکت در دوره های عمومی به سطح مورد نظر می رسد و می تواند در دوره EPT شرکت کند.
کتاب های اصلی دوره مجموعه سوالات آزمون ای پی تی و کتاب لغات تافل می باشد. همچنین در صورت نیاز متقاضی برای تمرین بیشتر سوالات سنوات اخیر نیز تمرین می‌شود.
تعداد جلسات با توجه به نمره مورد نظر و میزان آمادگی زبان آموز مشخص می‌شود.