منو

دوره آمادگی آزمون MSRT

خصوصی, گروهی

دوره آمادگی آزمون MSRT که یک آزمون زبان انگلیسی در سطح ملی می‌باشد، در آموزشگاه زبان پردیسان برگزار می‌شود. این دوره به صورت خصوصی تشکیل می شود. جهت شرکت در دوره آمادگی آزمون MSRT فرد متقاضی باید حداقل سطح متوسط(Intermediate )  باشد.
در صورتیکه سطح زبان آموز پائین تر باشد طبق مشاوره و راهنمایی مشاوران پردیسان بعد از شرکت در دوره های عمومی به سطح مورد نظر می رسد و می‌تواند در دوره MSRT شرکت کند.

کتاب های اصلی دوره ESSENTIAL WORDS 504, TOEFL READING, LONGMAN PREPARATION FOR THE TOEFL می‌باشد. در صورت نیاز متقاضی برای تمرین بیشتر سوالات سنوات اخیر نیز تمرین می‌شود.
تعداد جلسات با توجه به نمره مورد نظر و میزان آمادگی زبان آموز مشخص می‌شود.