منو

رایتینگ تسک ۲ IELTS Writing Band Descriptors

رایتینگ تسک ۲ IELTS Writing Band Descriptors

در آزمون Writing Task 2، یک نقطه نظر، استدلال یا سوال به شما داده می شود که باید در مورد آن بحث کنید. شما باید حداقل 250 کلمه را در حدود 40 دقیقه بنویسید. باید پاسخ های خود را با استفاده از جملات کامل بنویسید. پاسخ های شما نباید به صورت یادداشت یا نقطه (bullet point) باشد و بایستی پاسخ های خود را در برگه پاسخ نامه بنویسید. همچنین شما مجاز به نوشتن یادداشت بر روی برگه سوال هستید، اما این موارد توسط ممتحن دیده نمی شود و متعاقبا نمره ای دریافت نخواهید کرد.

باید به یاد داشته باشید که اگر آنچه می نویسید مرتبط با موضوع نباشد جریمه خواهید شد. همچنین اگر پاسخ شما به عنوان یک قطعه متن متصل نوشته نشده باشد (یعنی نداشتن پاراگراف بندی و نقطه گذاری صحیح) جریمه خواهید شد. همچنین اگر نوشته شما سرقت ادبی باشد (به عنوان مثال از منبع دیگری کپی شده باشد) به شدت جریمه خواهید شد.

ممتحنین آیلتس عملکرد داوطلبین را در آزمون Writing Task 2 بر اساس ۴ معیار زیر ارزیابی می کنند. چهار معیار ارزیابی عبارتند از (مواردی که ممتحن هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه چه نمره ای به شما بدهد به آنها فکر می کند):

  • پاسخ به سوال
  • همبستگی و انسجام کلام
  • منبع واژگان
  • دقت و محدوده گرامری 

پاسخ به سوال میزان دقیق، مناسب و مرتبط بودن پاسخ شما با استفاده از حداقل 250 کلمه را ارزیابی می کند. همچنین ارزیابی میکند که تا چه حد استدلال خود را در پاسخ به سوال توسعه می دهید، شواهد و مثال هایی ارائه می دهید که ممکن است از تجربه خودتان باشد.

همبستگی و انسجام کلام ارزیابی می کند که نوشته شما چقدر واضح و روان است و چگونه ایده ها و اطلاعات را سازماندهی می کنید. این شامل ارائه ایده های خود به ترتیب منطقی و استفاده از طیف وسیعی از ابزارهای انسجام کلام (به عنوان مثال، پیوند دادن کلمات، ضمایر و حروف ربط و غیره) به طور مناسب است.

منبع واژگان دامنه واژگانی را که استفاده می‌کنید و اینکه چقدر دقیق و مناسب از واژگان برای بیان معنا استفاده می‌کنید، ارزیابی می‌کند. 

دقت و محدوده گرامری محدوده گرامر مورد استفاده شما و میزان دقیق و مناسب استفاده از آن را ارزیابی می کند.

هر داوطلب به ازای هر معیار یک نمره از 1-9 دریافت میکند و سپس با گرفتن میانگین از چهار معیار نمره رایتینگ داوطلب محاسبه میشود. به جدولی که نشان دهنده نمره دریافتی برای داوطلب است Band Descriptor میگوییم. در ادامه به توضیح جدول Band Descriptor برای آزمون رایتینگ می پردازیم.

 

دقت و محدوده گرامری

منبع واژگان

همبستگی و انسجام کلام

پاسخ به سوال

نمره
از طیف گسترده ای از ساختارها با انعطاف پذیری و دقت کامل استفاده می کند. خطاهای جزئی نادر

فقط به صورت “لغزش” رخ می دهد

از طیف گسترده ای از واژگان با کنترل بسیار طبیعی و پیچیده ویژگی های واژگانی استفاده می کند. خطاهای جزئی نادر فقط به صورت “لغزش” رخ می دهد از ابزارهای انسجام کلام به گونه ای استفاده می کند که توجهی را جلب نمی کند

پاراگراف بندی را به طرز ماهرانه ای مدیریت می کند

به طور کامل به تمام بخش های کار می پردازدیک موقعیت کاملاً توسعه یافته در پاسخ به سؤال با ایده های مرتبط، کاملاً گسترده و به خوبی پشتیبانی شده ارائه می دهد

9

از طیف وسیعی از ساختارها استفاده می کند

اکثر جملات بدون خطا هستند

فقط خطاهای بسیار گاه به گاه رخ میدهند

از طیف گسترده ای از واژگان به صورت روان و انعطاف پذیر برای انتقال معانی دقیق استفاده می کند

به طرز ماهرانه ای از اقلام واژگانی نامتعارف استفاده می کند، اما ممکن است گاهی اوقات نادرستی در انتخاب کلمات وجود داشته باشد

خطاهای نادری در املا و/یا تشکیل کلمه ایجاد می کند

اطلاعات و ایده ها را به صورت منطقی ترتیب می دهد

تمام جنبه های انسجام را به خوبی مدیریت می کند

از پاراگراف بندی به اندازه کافی و مناسب استفاده می کند

به اندازه کافی به تمام بخش های سوال می پردازد

پاسخی کاملاً توسعه یافته به سؤال با ایده های مرتبط، گسترده و پشتیبانی شده ارائه می دهد

8

از انواع ساختارهای پیچیده استفاده می کند

جملات مکرر بدون خطا تولید می کند

گرامر و علائم نگارشی را به خوبی کنترل می کند اما ممکن است چند اشتباه داشته باشد

از محدوده کافی واژگان، انعطاف پذیری و دقت

 استفاده می کند

از اقلام واژگانی کمتر رایج با آگاهی از سبک و همنشینی استفاده می کند

ممکن است گاه به گاه در انتخاب کلمه، املاء و/یا تشکیل کلمه اشتباهاتی داشته باشد

به طور منطقی اطلاعات و ایده ها را سازماندهی می کند. پیشرفت واضحی وجود دارد

در سراسر

از طیف وسیعی از ابزارهای انسجام کلام استفاده می کند، هرچند ممکن است برخی کم/ بیش از حد استفاده شوند

یک موضوع مرکزی روشن در هر پاراگراف ارائه می کند

به تمام بخش های سوال می پردازد

در سرتاسر پاسخ موضع روشنی ارائه می دهد

ایده های اصلی را ارائه، گسترش و پشتیبانی می کند، اما ممکن است تمایل به تعمیم بیش از حد و/یا وجود داشته باشد

ممکن است در ایده های حمایتی مرکزیت وجود نداشته باشد

7

از ترکیبی از جملات ساده و پیچیده استفاده می کند

برخی از اشتباهات را در دستور زبان و نقطه گذاری انجام می دهد اما ارتباط به ندرت کاهش می یابد

از دامنه مناسبی از واژگان برای کار استفاده می کند

تلاش برای استفاده از واژگان کمتر رایج اما با برخی

عدم دقت

برخی از اشتباهات را در املا و/یا کلمه سازی می کند، اما آنها

مانع ارتباط نمی شوند

اطلاعات و ایده ها را به طور منسجم مرتب می کند و یک کلیت واضح در پیشرفت وجود دارد

از ابزارهای انسجام کلام به طور موثر استفاده می کند، اما انسجام درون و/یا بین

جملات ممکن است معیوب یا مکانیکی باشند

ممکن است همیشه از ارجاع به طور واضح یا مناسب استفاده نشود

از پاراگراف بندی استفاده می کند، اما نه همیشه منطقی

به تمام بخش‌های سوالمی‌پردازد، اگرچه ممکن است برخی از بخش‌ها به طور کامل‌تر از بقیه پوشش داده شوند

یک موضوع مرتبط ارائه می دهد، اگرچه نتیجه گیری ممکن است نامشخص یا تکراری شود

ایده های اصلی مرتبط را ارائه می دهد، اما ممکن است برخی از آنها دارای توسعه ناکافی / نامشخص باشند

6

فقط از محدوده محدودی از ساختارها استفاده می کند

جملات پیچیده را امتحان می کند اما اینها نسبت به جملات ساده دقت کمتری دارند

ممکن است اشتباهات گرامری مکرر داشته باشد و علائم نگارشی ممکن است معیوب باشد. خطاها می توانند برای خواننده مشکل ایجاد کنند

از محدوده محدودی از واژگان استفاده می کند، اما این حداقل برای این کار کافی است

ممکن است اشتباهات قابل توجهی در املاء و/یا تشکیل کلمه ایجاد کند که ممکن است کمی مشکل برای خواننده ایجاد کند

اطلاعات را با نظم نسبی ارائه می دهد اما ممکن است کمبود وجود داشته باشد

استفاده ناکافی، نادرست یا بیش از حد از ابزارهای انسجام کلام دارد

ممکن است به دلیل ارجاع و جایگزینی وجود تکرار شود

ممکن است پاراگراف بندی نداشته باشد، یا ممکن است پاراگراف بندی ناکافی باشد

فقط به سوال می پردازد

تا حدی قالب ممکن است در جاهایی نامناسب باشد

موضعی را بیان می کند اما توسعه همیشه واضح نیست و ممکن است هیچ نتیجه ای گرفته نشده باشد

برخی از ایده های اصلی را ارائه می دهد، اما آنها محدود هستند و به اندازه کافی توسعه نیافته اند. ممکن است جزئیات نامربوط وجود داشته باشد

5

فقط از طیف بسیار محدودی از ساختارها استفاده می کند

برخی از ساختارها دقیق هستند اما خطا دارند و علامت گذاری اغلب معیوب است

فقط از واژگان اولیه استفاده می شود که ممکن است به طور مکرر استفاده شود یا ممکن است برای سوال نامناسب باشد.

کنترل محدودی بر شکل گیری و/یا املا کلمه دارد؛ خطاها ممکن است برای خواننده مشکل وارد کند

اطلاعات و ایده ها را ارائه می دهد اما اینها به طور منسجم چیده نشده اند

هیچ پیشرفت واضحی در نوشته وجود ندارد

از برخی ابزارهای انسجام کلام اولیه استفاده می کند، اما ممکن است نادرست یا تکراری باشند

ممکن است پاراگراف بندی نداشته باشد، یا ممکن است پاراگراف بندی گیج کننده باشد

به سوال فقط به صورت حداقلی پاسخ می دهد و قالب ممکن است باشد

نامناسب

موضعی ارائه می دهد اما این نامشخص است

برخی از ایده های اصلی را ارائه می دهد، اما شناسایی آنها دشوار است و ممکن است تکراری باشند،

پشتیبانی جواب بی ربط بوده یا خوب نیست

4

سعی می کند به جمله بندی بپردازد اما اشتباهات در دستور زبان و نقطه گذاری غالب است و معنا را تحریف می کند فقط از طیف بسیار محدودی از کلمات و عبارات با کنترل بسیار محدود بر شکل گیری و/یا املا

کلمه استفاده می کند

خطاها ممکن است پیام را به شدت تحریف کنند

ایده ها را به طور منطقی سازماندهی نمی کند

ممکن است از طیف بسیار محدودی از ابزارهای انسجام کلام استفاده کند و موارد استفاده شده ممکن است نشان دهنده رابطه منطقی بین ایده ها نباشد

به هیچ بخشی از سوال به اندازه کافی رسیدگی نمی کند

موقعیت را واضح بیان نمی کند

ایده های کمی ارائه می دهد که عمدتاً توسعه نیافته یا نامربوط هستند

3

نمی تواند از فرم های جمله استفاده کرد مگر در عبارات حفظ شده از دامنه بسیار محدودی از واژگان استفاده می کند. اساساً هیچ کنترلی بر تشکیل کلمه و/یا املا وجود ندارد کنترل بسیار کمی بر سازمان بندی و نظم نوشته دارد به سوال تقریبا پاسخ می دهد

موضعی را بیان نمی کند

ممکن است سعی شود یک یا دو ایده ارائه کند اما هیچ توسعه ای وجود ندارد

2

به هیچ وجه نمی توان از فرم های جمله استفاده کند فقط می تواند از چند کلمه مجزا استفاده کند نمی تواند هیچ پیامی را منتقل کند پاسخ کاملا غیر مرتبط با سوال است

1

داوطلب در آزمون شرکت نمی کند

به هیچ وجه در نوشتن جواب مشارکت نمی کند

یک پاسخ کاملاً حفظ شده می نویسد

0

 

بلاگ های مرتبط