نظرسنجی شعب پردیسان

"*" زمینه های مورد نیاز را نشان می دهد

میزان رضایت شما از برخورد کارمندان چقدر است؟*
این زمینه برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .