منو

زبان آلمانی سطح مبتدی ویژه نوجوانان

دوره آموزش زبان آلمانی ویژه نوجوانان در سطح مبتدی (Beste Freunde A1.1 ,A1.2) در آموزشگاه زبان پردیسان برگزار می شود. هدف در این دوره ها آشنایی با مبانی اولیه زبان آلمانی می باشد و زبان آموز در این سطح قادر به صحبت  کردن راجع به سرگرمی ها ، معرفی خود و خانواده، رشته ورزشی مورد علاقه و همچنین یاداشت کردن در حد چند سطر پیرامون همین موضوعات می باشد.

گروه سنی: نوجوانان
میانگین زمان دوره: از 2 ماه تا 3 ماه

زبان آلمانی سطح مبتدی ویژه نوجوانان یا (Beste Freunde 1) اولین قدم برای شروع یادگیری زبان آلمانی در گروه سنی نوجوانان می باشد. از این رو اساتید با توجه به سرفصل های موجود در کتاب های آموزشی این سطح اقدام به آموزش مفاهیم پایه زبان آلمانی مانند گرامر های ساده،معرفی اشیاء، مشاغل ، خوراکی ها ، مراکز تفریحی و غیره... می نمایند . شایان ذکر است در پایان این دوره زبان آموز قادرخواهد بود فرم های کامل را پر کند و یا متن های کوتاهی بنویسد ، کارت های پستی که در آن اطلاعات شخصی خود را بنویسد، خود را معرفی کند ، از مشاغل مختلف صحبت کند.

مهارتهای کسب شده بعد از دوره

نوشتن ، خواندن ، صحبت کردن ، شنوایی در مورد مسائل ساده و معرفی خود ، مکالمات روزمره ، آشنایی با نحوه آدرس دهی ، خرید کردن ، جشن ها ، تسلط بر سطح زبانی مکالمه و نگارش در باره مسائل روزمره ، مدرسه ،دوستان، خانواده
امکان شرکت در دوره (A2) Beste Freunde .

دوره A1 نوجوانان آلمانی مناسب چه کسانی است ؟

نوجوانان 12 تا 17 سال که علاقمند به یادگیری زبان آلمانی هستند.

منابع درسی

beste freunde A1.2,A1.1, deutsch fur gugedliche kursbuch , arbeitsbuch, cd

پیش نیاز های لازم: ندارد