منو

زبان فرانسه سطح متوسطه ویژه نوجوانان

دوره آموزش زبان فرانسه ویژه نوجوانان سطح متوسطه (Amis et compagnie3) با هدف آموزش چهار مهارت شنیداری ، نوشتاری ، درک مطلب ، مکالمه در کنار گرامر و لغات جدید می باشد که برای تقویت این مهارتها از موضوعات مختلف مانند (اداره پست ،مطب دکتر، ویژگی های شخصیتی، بانک) استفاده می شود. از گرامرهایی برای زمانهای حال ساده ، گذشته ساده و آینده و یا انواع صفات صحبت می شود.

گروه سنی: نوجوانان
میانگین زمان دوره: از 4 ماه تا 7 ماه برای هر کتاب

دوره آموزش زبان فرانسه سطح B1 ویژه نوجوانان

کتاب Amis et compagnie 3سطح متوسط زبان فرانسه است.

* شایان ذکر است در این سطح نیز مانند دو سطح گذشته به منظور درک بهتر شنیداری و نوشتاری
از داستان های ادبی زبان فرانسه در قالب داستان های مصور در چهارچوب سطوح اروپایی زبان
فرانسه استفاده شده است.

مهارتهای کسب شده بعد از دوره

نوشتن ، خواندن، صحبت کردن در مورد مسائل پیرامون خود- مدرسه- خانواده و همچنین معرفی خود .

امکان شرکت در دوره4 Amis et Compagnie فرانسه.

دوره فرانسه سطح B1 ویژه نوجوانان فرانسه مناسب چه افرادی است ؟

نوجوانان علاقه مند به زبان فرانسه که قبلاً مطالعه ای در سطوح A1و A2 داشته و به تشخیص کارشناس آموزش یا سوپروایزر مجموعه برحسب کادر اروپایی سنج سطح در این سطح زبانی قرار گرفته اند.

زبان آموزانی که دوره های Amis et compagnie 1 و Amis et compagnie 2 را گذرانده اند.

نوجوانانی که هر یک از دیپلم های DELF Prim یا Junior در سطوح A1 و A2 کسب کرده و به دنبال ارتقای سطح زبانی خود یا کسب مدرک بالاتر می باشند.

منابع درسی

کتاب اصلی Amis et compagnie و کتاب کار – کتابهای کمیک فرانسه و ادبیات فرانسه – آشنایی با BD (کمیک) غنی بلژیک و فرانسه.

پیش نیاز لازم: گذراندن دو سطح Amis et compagnie2, Amis et compagnie1