منو

زبان فرانسه سطح مقدماتی ویژه نوجوانان

دوره آموزش زبان فرانسه ویژه نوجوانان در سطح مقدماتی (Amis et compagnie2) بصورت حضوری یا مجازی در آموزشگاه پردیسان برگزار می شود. در این دوره ها برای پیشرف در هر چهار مهارت راهکار های مختلف در نظر گرفته می شود. در این دوره ها موضوعات جالب برای نوجوانان عزیز مطرح می شود تا واژگان آنها راجع به این موضوعات گسترش پیدا کند، موزیک های مناسب ، مطالب کوتاه ،یاداشت های کوتاه پیرامون موضوعات روزمره  از جمله فعالیت در این سطح می باشد.

گروه سنی: نوجوانان
میانگین زمان دوره: از 4 ماه تا 7 ماه

زبان فرانسه سطح مقدماتی ویژه نوجوانان

دوره آموزش زبان فرانسه ویژه نوجوانان در سطح مقدماتی (Amis et compagnie2) بصورت حضوری یا مجازی در آموزشگاه پردیسان برگزار می شود. در این دوره ها برای پیشرف در هر چهار مهارت راهکار های مختلف در نظر گرفته می شود. در این دوره ها موضوعات جالب برای نوجوانان عزیز مطرح می شود تا واژگان آنها راجع به این موضوعات گسترش پیدا کند، موزیک های مناسب ، مطالب کوتاه ،یاداشت های کوتاه پیرامون موضوعات روزمره  از جمله فعالیت در این سطح می باشد.

دوره آموزش زبان فرانسه سطح A2 ویژه نوجوانان

همانطور که میدانید Amis et compagnie2 سطح مقدماتی زبان فرانسه می باشد. از این رو اساتید با توجه به سرفصل های موجود در کتاب های آموزشی این سطح اقدام به تدریس واژگان، گرامر، واج ها ، گفتارهای کاربردی می نمایند. هدف از این دوره ها کمک به دروس برای مدارس دو زبانه – متد برگزیده مدارس – تشویق به ادبیات غنی فرانسه – مکالمه در مورد موضوعات گوناگون می باشد

مهارتهای کسب شده بعد از دوره

مهارت کسب شده بعد از دوره : نوشتن ، خواندن، صحبت کردن در مورد مسائل پیرامون دوستان- خانواده،  علایق

, کارها و فعالیت های روزمره و آب و هوا و معرفی خود.

دوره فرانسه سطح A2 ویژه نوجوانان فرانسه مناسب چه افرادی است؟

⦁ نوجوانانی که قبلاً سطح A1 زبان فرانسه را در هر یک از کتابهای دوره کودک و نوجوان FLE گذرانده اند.

⦁ نوجوانانی که دانش و مهارت اندکی در زبان فرانسه داشته و به دنبال تقویت مهارت های خویش یا کسب مدرکی بین المللی مانند DELF Junior هستند.

⦁ زبان آموزانی که سابقاً مدرک DELF Prim A1 را کسب کرده اند