منو

دوره آمادگی آزمون TestAS

میانگین زمان دوره: 20 جلسه
خصوصی

در دوره آمادگی آزمون TestAS که ویژه دانشجویانی می‌باشد (دانشجویان خارجی زبان) و ایشان قصد ادامه تحصیل در المان یا کشور المانی زبان را دارند موارد ذیل در پردیسان مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد. با آموزشگاه زبان پردیسان برای شرکت در دوره آمادگی آزمون TestAS همراه باشید.

طی دوره آمادگی آزمون TestAS موارد ذیل مورد توجه می‌باشد.

  • مطالعه منابع آموزشی متنوع و کاربردی برای تقویت مهارتهای زبانی...
  • آموزش تخصصی برای آمادگی بهتر برای آزمون...
  • همانند سازی شده آزمون...
  • نمونه سوالات و تستهای تمرینی ایجاد یک برنامه مطالعاتی منظم و رعایت زمانبندی برای پوشش دادن تمام مباحث..
  • تقویت دایره لغات خود و افزایش سطح دقت در استفاده از کلمات و عبارات...
  • تقویت مهارتهای گرامر به منظور استفاده صحیح در ساختار جملات...
  • شرکت در تمرین های تحقیقاتی و مطالعاتی ، برای تقویت مکالمه و فعال شدن در مباحث هنگام آزمون...
  • استفاده از روشهای یادگیری فعال مانند نقد و بررسی درست پاسخدهی به سؤالات حفظ نکات کلیدی در هر قسمت از آزمون ...

به منظور پاسخگوئی صحیح به سؤالات این دوره در پردیسان توسط اساتید مجرب و خبره برگزار گردیده و طی 20 جلسه خصوصی با کتاب ها و متریال های مربوط به این ازمون و نمونه سوالهای مشابه ازمون به اتمام می‌رسد.

باید توجه داشت که این آزمون برای مطالعات آکادمیک انجام میگیرد.
به زبان آلمانی و انگلیسی ارائه میشود و در نسخه های دارای مجوز در سراسر جهان در دسترس است. دانشجویانی که می خواهند برای تحصیل در مقطع کارشناسی در آلمان درخواست دهند ، میتوانند این ازمون را جهت تایید زبان المانی خود و دروس عمومی بگزرانند. متقاضیان خارجی می تواند TestAS را دو بار در سال انجام دهد. ICU تعیین می کند که کدام متقاضیان شرایط شناختی لازم را دارند.