منو

دوره آمادگی آزمون A1 آلمانی

خصوصی, گروهی

برای آمادگی آزمون A1، می‌توانید از منابع مختلفی مانند کتابها، ویدئوها، نرمافزارها به همراه دوره آمادگی آزمون
آموزشگاه زبان پردیسان استفاده کنید.
در این دوره تمرین مداوم و تکرار سوالات آزمون نیز به شما کمک خواهد کرد و نیز قرا گرفتن در گروههای مطالعه
و تبادل اطلاعات با دیگران نیز میتواند به شما در امادگی جهت ازمون کمک کند.
حفظ لغات و اصطلاحات پرکاربرد و تقویت مکالمه با تعامل با استاد و تمرین آزمون های مشابه در سطح
مقدماتی نیز بسیار مؤثر است.
در دوره آمادگی ازمون مقدماتی زبان آلمانی که در پردیسان برگزار میگردد کتاب هایی جهت اشنایی با نمونه ازمونها
به متقاضی این دوره معرفی میگردد.این دوره که عموما به صورت خصوصی برگزار میگردد، طی ده جلسه متقاضی
را جهت شرکت در ازمون زبان المانی اماده می‌سازد.

ازمون شامل سه قسمت اصلی می باشد.
معرفی خود و صحبت در ارتباط با سرگرمی ها ، توانایی ها، آدرس شماره تلفن و...
به هر فرد کارتهایی ارائه می شود که کلمه ای خاص روی آنها نوشته شده و فرد باید طبق عنوان گفته شده در ارتباط با
کلمه مورد نظر اطلاعات بدهد و از نفر بعد سوال بپرسد و به سوال نفر پیشین ری اکشن نشان دهد.
و...

Schreiben in A1

این مهارت ،شامل دو قسمت اصلی می باشد.
اطلاعات ناقص را باید از متن پیدا شود.
یک نامه رسمی و یا غیر رسمی با توجه به سوال در حدود ۴۰ کلمه نوشته شود.

Hören In A1

شش سوال سه گزینه ای که هر سوال دو بار پخش می‌شود.
چهار سوال صحیح و غلط که هر سوال یک بار پخش می‌شود.
پنج سوال سه گزینه ای که هر سوال دوبار پخش می‌شود.

Sprechen In A1

معرفی خود و صحبت در ارتباط با سرگرمی ها ، توانایی ها، آدرس شماره تلفن و غیره.
به هر فرد کارتهایی ارائه می شود که کلمه ای خاص روی آنها نوشته شده و فرد باید طبق عنوان گفته شده در ارتباط با
کلمه مورد نظر اطلاعات بدهد و از نفر بعد سوال بپرسد و به سوال نفر پیشین ری اکشن نشان دهد.

lesen In A1

  • دو متن و ۵ سوال صحیح غلط
  • پنج سوال شامل دو تبلیغ که زبان آموز باید تشخیص بدهد کدام تبلیغ با نیاز گفته شده در صورت سوال مطابقت بیشتری دارد.
  • پنج سوال با توجه به آگهی داده شده در صورت سوال زبان آموز باید صحیح و غلط بودن جمله را مشخص کند.