آزمون زبان آلماني براي داوطلبان خارج از آلمان است كه قصد تحصيل در آلمان را دارند و يا نياز به ارائه مدركي دال بر تسلط به زبان آلماني دارند.
با قبولی در این آزمون داوطلب قادر خواهد بود مجوز ورود به دانشگاههای آلمان را از نظر اثبات معلومات زبان آلمانی کسب نماید.
چه كساني مي توانند در اين آزمون شركت كنند؟
– تمامي افرادي كه داراي معلومات زبان آلماني در حد خوب تا پيشرفته باشند و مايل به محك زدن مهارتهاي خويش در زبان آلماني باشند.
– كساني كه مايل به تحصيل در آلمان باشند.
– افرادي كه قصد تكميل تحصيلات، انجام پروژه هاي علمي و يا به دست گرفتن مسئوليت هاي آكادميك در كشور زادگاه خود داشته و بدين منظور نياز به مدرك معتبر بين المللي براي معلومات زبان آلماني خويش دارند.
در صورتي كه در آغاز راه آموختن زبان آلماني هستيد، پيشنهاد مي شود كه براي شركت در اين آزمون مدتي صبر كنيد و آموخته هاي زبان المانی خود را در موسسه پردیسان گسترش دهيد، و افرادی که از سطح زبان المانی B 2. برخوردار میباشند میتوانند در دوره امادگی ازمون TestDaF پردیسان شرکت نمایند.

TestDaF  آزمون زبان آلماني براي داوطلبان خارج از آلمان است كه قصد تحصيل در آلمان را دارند و يا نياز به ارائه مدركي دال بر تسلط به زبان آلماني دارند.
اين آزمون به صورت متمركز در مركز انستيتو تست داف واقع در شهر هاگن آلمان طراحي و تصحيح مي گردد و در 80 كشور جهان بطور هم زمان در مراكز رسمي و مجاز براي اين آزمون برگذار مي گردد. تمامي شركت كنندگان در اين آزمون به سؤالات يكسان پاسخ مي دهند كه اين پاسخها توسط افراد دوره ديده مورد ارزشيابي و تصحيح قرار مي گيرد.
نتايج آزمون به سطحهاي زير دسته بندي مي شود:
سطح تست داف 5 (TDN 5)
سطح تست داف 4 (TDN 4)
سطح تست داف 3 (TDN 3)
اين دسته بندي معادل سطح B 2.1 تا C.1.2  مربوط به چهارچوب مشترك تعيين شده براي زبان هاي شوراي اروپا است.
در صورتي كه شما در هر بخش امتحاني سطح تست داف 4 (TDN 4) را كسب نماييد، عملا” مانعي بر سر راه ورود به دانشگاه نخواهيد داشت. (طبعا” مي بايست ديگر پيش شرطهاي حقوقي و تخصصي نيز برآورده كنيد.)
اگر مهارتهاي شما در سطح تست داف 5 (TDN 5) باشد معلومات زبان آلماني شما حتي بيش از آن چيزي خواهد بود كه از شما انتظار مي رود.
در بعضي مراكز آموزش عالي آلمان و اتریش و برخي رشته هاي خاص كسب سطوحي پايين تر از تست داف 4 (TDN 4) نيز براي ورود به دانشگاه كافي مي باشد. ضوابط پذيرش دانشجو را هر مركزي بطور مستقل و انحصاري تعيين مي نمايد، لذا الزامي است پيش از درخواست پذيرش دربارة سطح مورد نياز در دانشگاه مربوطه اطلاعات لازم را كسب نماييد. پاره اي از مراكز آموزش عالي اينگونه اطلاعات را در سايت اينترنتي خود اعلام مي دارند.
اطلاعات بيشتر پيرامون تحصيل در مراكز آموزش عالي آلمان و نشاني اين مراكز را مي توانيد در نشانيهاي اينترنتي زير بيابيد
– كارنامة آزمون تست داف براي تمامي مراكز آموزش عالي آلمان معتبر است. اگر در تمامي بخشهاي آزمون موفق به كسب حداقل سطح تست داف 4 (TDN 4) شويد، قادر خواهيد بود در همة مراكز آموزشي آلمان مشغول به تحصيل شويد.
اينكه نتايج پايينتر از سطح تست داف 4 (TDN 4) براي اخذ پذيرش از دانشگاهي قبول گردد، بستگي به همان دانشگاه، رشته مورد نظر و مدت دورة تحصيل دارد.
–  مضمون تمامي بخشهاي آزمون تست داف مربوط به مطالب علمي مورد نياز، مسائل روزمرة مراكز آموزش عالي و دورة تحصيلي مي باشد. در نتيجه تست داف مهارتهاي لازم در زبان آلماني را براي تحصيل در دانشگاههاي آلمان مي آزمايد.
– آزمون تست داف از بخشهاي خواندن و درك مفهوم، شنيدن و درك مفهوم، نگارش و سرا نجام گويش به زبان آلماني تشكيل شده است كه هر كدام به طور جداگانه ارزيابي مي شوند. از اين رو در كارنامة صادر شده هر چهار نتيجه مربوط به آزمون قيد مي شود. بدين ترتيب مي توانيد ارزيابي دقيقي از مهارتهاي مختلف خور رد زبان آلماني و نقاط قوت و ضعف خود به دست آوريد.
– شركت در آزمون تست داف در كشور شما ميسر است و مجبور نيستيد تنها براي شركت در يك آزمون به آلمان سفر كنيد. گواهي و كارنامه برايتان ارسال مي گردد و بدين ترتيب مي توانيد قبل از سفر به آلمان تمامي مدارك لازم براي درخواست پذيرش از دانشگاههاي آلمان را با هزينة كمتر فراهم كنيد و در زمان خود نيز صرفه جويي كنيد.
– آماده سازي براي شركت در آزمون تست داف هدفمند است، زيرا اين آزمون هميشه همانگونه طراحي مي شود كه در نمونة سؤال آزمون به چشم مي خورد. بنابراين تمامي بخشهاي آزمون بدون توجه به تاريخ شركت در آن از دشواري يكسان برخوردار خواهند بود.
– كارنامة آزمون تست داف مادام العمر معتبر است و محدوديت زماني ندارد.
– اگر از نتيجة كسب شده در آزمون راضي نباشيد، مي توانيد مجددا” (بدون محدوديت) در آزمون شركت كنيد.

آزمون دیجیتال تست داف TestDaF
TestDaF دیجیتال آزمونی است که توسط موسسه TestDaF ارائه و توسعه یافته است که در مرکز آزمون و به صورت آنلاین بر روی کامپیوتر انجام می شود.

چهار مهارت در TestDaF دیجیتال آزمایش می شود: درک مطلب، درک شنیداری، نوشتاری، بیان شفاهی. پاسخ های کوتاه در قسمت شنیداری امتحان و متن ها دربخش نوشتن امتحان با استفاده از صفحه کلید وارد می شود،در حالی که در بخش شنیداری و گفتاری امتحان از هدفون نیز استفاده می شود.
– كارنامة آزمون دیجیتال تست داف TestDaF  نیز مادام العمر معتبر است و محدوديت زماني ندارد.
– اگر از نتيجة كسب شده در آزمون دیجیتال تست داف TestDaF  راضي نباشيد، مي توانيد مجددا” (بدون محدوديت) در آزمون شركت كنيد.