منو

ساختار رایتینگ آیلتس

نکات رایتینگ آیلتس

نکات کلیدی ساختار Writing Ielts

ساختار رایتینگ آیلتس در دو Task بررسی می شود.

Task اول، موضوعی  به دو مدل مطرح می شود.

مدل اول: داوطلبین باید به شرح نمودار (line chart، pie chart…) پرداخته بگونه ای که به  توصیف روند افزایشی ، کاهشی و یا مقایسه المانها پرداخته. در پراگراف اول ساختار رایتینگ آیلتس به پارافریز کردن عنوان می پردازیم و بررسی overview یا نگاه کلی می پردازیم. در این قسمت  از بکاربردن اعداد و ارقام پرهیز می کنیم و نگاه کلی به نمودار  خواهیم داشت ، در ادامه در دو پاراگراف به مقایسه کردن المانها می پردازیم.

مدل دوم: شکل توصیفی ارائه می شود و داوطلب باید به توصیف مرحله به مرحیه شکل بپردازد.

این قسمت  در 20دقیقه با 150 کلمه انجام می شود.

ساختار رایتینگ آیلتس در Taskدوم آزمون آیلتس ، موضوعی داه می شود در 40 دقیقه با 250 کلمه باید به توضیح آن بپردازیم

در این قسمت سئوالات به مدلهای مختلف مطرح می شود که در زیر به چند مورد از آن اشاره می کنیم:

 • مدل موافق و مخالف
 • مدال معایب مزایا
 • بیان نظر و عقده
 • سئوالات دو قسمتی
 • مشکل و راه حل

مقدمه:

ابتدا در مقدمه به paraphrase کردن سئوال می پردازیم،سپس  به تولید BrainStorm و Controlling Idea ها  یا همان Thesis statement می پردازیم.

بدنه:

 • در بدنه Brainstorm و  Controlling idea را با لغات مترادف و هم خانواده پوشش می دهیم.
 • با ذکر مثال در بدنه به ریز تر کردن عنوان می پردازیم.
 •  بنا به مدل سئوال ، نیم نگاهی به نقطه نظر مقابل خود خوهیم داشت .

نتیجه گیری:

در این بخش به جمع بندی مطالب می پردازیم.

 • با بکاربردن کلمه یا عباراتی نشان می دهیم که مقاله در حال پایان رسیدن است.

برخی از این عبارات مانند ( In Conclusion ، To Summarize ، On The Whole، Therefore…)

 • از به کار بردن عباراتی مانند Finally و lastly خودداری کنید.
 • در این مرحله باید مشخص کنید چه چیزی را ثابت کرده اید برای انجام این کار بهتر است خواننده خود را به مقدمه مقاله ارجاع دهید.

نکات کاربردی رایتینگ آیلتس

 • از استفاده از لغات تکراری بپرهیزیم
 • از بکاربردن جملات Over Generalize بپرهیزیم
 • Coherence نوشتار حفظ شود
 • از گرامر های متنوع استفاده کنیم جهت بالابردن نمره آیلتس مانند(Compound Adjectives ، cause and effect ، Complex Structure, Relative clause، جملات Passive …)
 • از لغات Common less استفاده کنیم
بلاگ های مرتبط