منو

نکات Reading در آیلتس

reading-ielts

مهمترین نکات reading در آیلتس

نکات reading در آیلتس منطبق با نمونه آزمونهای قبلی و تجربه اساتیدحرفه ای پردیسان می باشد. در آزمون سه متن به شما داده می شود که هر متن باید در مدت 20 دقیقه خوانده شود و به سئوالات  پاسخ داده شود . در این بخش مدیریت زمان و دامنه لغات مهترین نقش را ایفا می کند.

در نکات reading در آیلتس شما برای پاسخگویی به سئوالات به سه مهارت یا skill نیازمندید. این مهارتها عبارتند از نگاه اجمالی(skimming) ، بررسی کردن (Scanning) ، با دقت خواندن (Studying) . بعضیی از سئوالات را می توانید با نگاه اجمالی یا سریع بررسی کردن پاسخ دهید ولی اکثر سئوالات تلفیق هر سه مهارت هستن. یکی از مهمترین مهارتها نگاه اجمالی انداختن  یا Skimming است. این مهارت به شما کمک میکند تا سرعت عمل خود را بالا ببرید.

Skimming : یکی از نکات reading در آیلتس است در واقع اولین قدم برای رجوع به  متن آیلتس است. برای skim کردن به دقت به عنوانها و عنوان های فرعی ، جداول، تصاویر، لغاتی که پر رنگ نوشته شده اند یا (Italic) هستند توجه کنید و سعی کنید یه حدس کلی راجع به متن بزنید. این کار به شما کمک می کند تا وقتی که بصورت اجمالی به متن نگاه می کنید یک رابطه منطقی بین لغاتی که معنی آن را می دانید ایجاد کنید و ترسی از ندانستن لغات نا آشنا نداشته باشد.

Scanning  :از دیگر نکات reading در آیلتس به سرعت بررسی کردن است، خود می تواند مهارتی باشد که اگر در آن سرعت عمل داشته باشد می توانید برای خود نمره خوبی کسب کنید. برای این مهارت در واقع زمانی نیاز دارید که به سئوالات رجوع کرده اید. Scanning در واقع به این معنا است که شما به دنیال کلمه خاصی می گردید، به هیچ کلمه دیگری به جز کلمه خودتان توجه نمی کنید تا  اینکه به اسم مورد نظر خود برسید. یعنی با یک هدف خواص که همان کلمه مورد نظر است به سراغ متن می روید.

Studying : آخرین مورد از نکات reading در آیلتس ، با دقت بیشتر و کلمه  به کلمه  خواندن  و دوباره رجوع کردن به سئوالات می شود. Studying یا با دقت خواندن  بعد از scanning انجام می شود  بعد از شناسایی لغت و بعد از اینکه زیر آن را خط کشیده اید وقت آن می رسد که جمله یا جمله های مربوطه را با دقت خوانده و جواب مورد نظر را بیابید پس فرا موش نکنید که باز هم در این قسمت نیاز به سرعت عمل دارید.

مدلهای سئوال Reading:

  • سئوالات غلط ، درست و داده نشده پیرامون متن
  • سئوالات تطابق عنوان به پارگراف
  • سئوالات چند گزینه ای
  • سئوالات تطابق نقل قولها به اشخاص
  • سئوالات همراه با جای خالی

نکات کلیدی reading Ielts

  • بهتر است این کار را با مداد یا خودکار انجام دهید تا به جستجو سرعت بدهید و هم از قاطی کردن خطوط با هم جلوگیری کنید.
  • نداشتن سرعت در این مهارت با عث می شود که در انتها وقت کم بیارید برخی سئوالات ساده را هم نتوانید پاسخ دهید.
  • مهارت پیدا کردن کالمات مترادف در متن چون گاهی عینا لغات بکاربرده شده در سئوال در متن نیست بلکه باید مترادف آن را پیدا کنید لذا دایره لغات اهمیت زیادی در پیدا کردن جواب دارد.
  • تسلط در شناخت جایگاه لغات به عنوان مثال لغت به کار گرفته شده در سئوال آیا صفت ، قید و غیره است و درپاسخ هم دقیقا به دنبال همان جایگاه باشیم.
  • دقیقا زیر کیورد های اصلی خط بکشیم و از خط کشیدن های پیاپی جلوگیری کنیم تا در شلوغی و درهم برهمی خطوط کیورد اصلی را گم نکنیم.
بلاگ های مرتبط