منو

یادگیری زبان فرانسه فرصت شغلی

یادگیری زبان فرانسه فرصت شغلی

Apprendre le français / opportunité d’emploi

به طور مختصر می‌توان گفت ، یادگیری زبان فرانسه و هر زبانی، چشم اندازهای شغلی شما را در حوزۀ تجارت بین الملل، حقوق و سیاست افزایش خواهد داد و زبان فرانسه در نوع خود از این قاعده مستثنا نیست. در ادامه آموزشگاه زبان پردیسان به شما فرصت های شغلی (opportunité d’emploi) بعد از یادگیری زبان فرانسه را خواهد گفت. به اثبات رسیده است که فراگریری زبان فرانسه مانند هر زبان دیگری برای سلامتی مغز و حافظه مفید می‌باشد ، به این دلیل که فرایند یادگیری زبان حافظه به چالش کشده و ان را بهبود بخشیده و از زوال عقلی جلوگیری می‌کند. همچنین شما با یادگیری زبان فرانسه در موسسه پردیسان، بینش و خلاقیت و اعتماد به نفس خود را با یادگیری این زبان ارتقا می‌دهید ، ما و هر آن کس که زبان فرانسه را اموخته است ، می‌داند این زبان علاوه بر موارد فوق بسیار زیبا و خوش آوا و اهنگین میباشد، ما شما را دعوت به یادگیری زبان فرانسه در موسسه پردیسان می‌نماییم.

برای یادگیری دوره های آموزشی زبان فرانسه با پردیسان همراه باشید.

قلمروی زبان فرانسه!

قلمروی زبان فرانسه!

Le Territoire de la langue Française!

یکی از نقده هایی که نسبت به یادگیری زبان فرانسه بیان میشود این است که این زبان جزوی از ده زبان رایج در دنیا نیست و در رتبۀ دوازدهم قرار دارد اما این نقد بسیار سطحی میباشد.به عبارت دیگر، برای اینکه قلمروی این زبان را بهتر متوجه شوید باید نگاهی به موارد زیر داشته باشید. 

زبان فرانسه در کجای دنیا و چه کشورهایی رایج و مورد استفاده می‌باشد 

تمایل و توجهی  که افراد بومی این کشورها برای صحبت کردن به زبان فرانسه دارند.

نظر گستره و پراکندگی توجه به این موضوع که زبان فرانسه دومین زبان در سطح جهان از جغرافیایی  است.

فرصت های شغلی با زبان فرانسه!

میتوان گفت که زبان فرانسه در پنج قاره از شش قارۀ مسکونی به عنوان زبان رسمی وجود دارد و یکی از زبان های مهم رسمی در اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای آفریقایی، سوئیس، بلژیک، لگزامبورگ و کانادا و البته طبیعی است که فرانسه میباشد.تنها مکانهایی که در کره زمین، زبان فرانسه دیده نمیشود، قطب شمال و جنوب و استرالیا میباشد. 

به اضافه، افرادی که در این مناطق به زبان فرانسه مکالمه میکنند، در سطح یک فرانسوی زبان بومی از این زبان استفاده مینمایند. بسیاری از آفریقایی های فرانسوی زبان که در وهلۀ اول از زبان بومی خود برای مکالمه استفاده میکنند، در صورت ضرورت به زبان فرانسه نیز صحبت میکنند زیرا که زبان رسمی و یا حقوق و اقتصاد در این کشورها زبان فرانسوی است. در اکثر کشورهایی که در بالا به آنها اشاره شد، زبان فرانسه یکی از زبان های اصلی است و بنابراین هیچگونه مقاومتی در به کارگیری این زبان در این مناطق مشاهده نمی‌شود.

فرصت های شغلی با زبان فرانسه!

فرصت های شغلی با زبان فرانسه!

Opportunités de Carrière Avec Le Français!

 حالا شما می‌دانید که زبان فرانسه به چه مقدار در جهان گسترده می‌باشد و یادگیری این زبان چه تاثیری در اینده شغلی شما و چشم انداز موفقیت  یک مهاجر دارد.در عین حالی که زبان فرانسه، دارای حضور گسترده گویشوران در  جهان میباشد ، دارای تاریخچه ای محکم و قوی میباشد. این زبان در طول تاریخ برخی از کشورها و مناطق جهان از تاثیرگذارترین زبان ها و زبان حکومت ها بوده است. و این بدان معنا میباشد که همچنان این زبان تاثیرات مهمی روی قانون گذاری، تجارت و ارتباطات بین الملل دارد.

به عنوان نمونه در تاریخ، قوانین ناپلئون پایه و اساس قانون اتحادیه اروپا را تشکیل داده است که زبان اصلی آن فرانسه بوده و این قوانین بر قوانین سایر نقاط جهان تاثیر گذار بوده است.

ایا یادگیری زبان فرانسه ارزش سرمایه گذاری دارد؟

ایا یادگیری زبان فرانسه ارزش سرمایه گذاری دارد؟

Alors, apprendre le français en vaut-il la peine ?

بله ،قطعا پاسخ مثبت میباشد.ارزش سرمایه گذاری دارد به جز این که، به یک زبان خاص دیگر به غیر فرانسه برای شغل و یا تحصیل خود نیاز داشته باشید. یادگیری زبان فرانسه فرصت های جدیدی را در حوزۀ کار و شغل اینده شما و یا دانشگاه و تحصیل، دانستن قوانین و روابط بین الملل و تجارت و…  در سرتاسر جهان برای شما رقم خواهد زده .

  واقعیت دیگر مورد زبان فرانسه :زبان فرانسه زبان عشق نیز میباشد!

Autre fait sur la langue française : le français est aussi la langue de l’amour!

فرانسه از زبان لاتین والگار گرفته شده است. نشانه های هر دو زبان  گالی و فرانکی در زبان فرانسه دیده میشود. در سال 1539، فرانسیس اول زبان فرانسه را زبان رسمی اعلام کرد. 

با تاسیس آکادمی فرانسه در سال 1634، زبان فرانسه شروع به استاندار سازی شدن کرد و میتوان گفت ساختار این زبان از آن به بعد دستخوش تغییرات اندکی شده است. در طول قرن هفدهم، زبان فرانسه به زبان مشترک رایج در اروپا تبدیل شد و در بسیاری از دربارهای اروپایی صحبت میشده است. با گسترش امپراطوری فرانسه در جهان، این زبان نیز گسترش یافت و بسیاری از زبان های اروپایی را نیز تحت تاثیر خود قرار داد.

در حدود دویست و بیست میلیون فرانسوی زبان در سر تاسر جهان وجود دارند!

در حدود دویست و بیست میلیون فرانسوی زبان در سر تاسر جهان وجود دارند!

Il y a environ deux cent vingt millions de francophones dans le monde !

زبان مادری هشتاد میلیون نفر فرانسه میباشد. زبان فرانسه زبان رسمی در بیست و نه کشور جهان از جمله فرانسه، بلژیک، کانادا، لوکزامبورگ، سوئیس، کانگو، مالی، سنگال می باشد و در تمامی قاره ها وجود دارد. انتظار میرود تعداد گویشوران این زبان تا 700 میلیون نفر درر سال 2050 و عمدتا در آفریقا افزایش یابد.این موضوع رشد روزافزون این زبان و فرهنگ فرانسوی در قاره افریقا را نشان میدهد.

فرانسوی دارای تعداد زیادی کلمۀ هم آوا است! 

Le français contient beaucoup de mots homophoniques !

کلمات هم آوا به کلماتی گفته میشود که تلفظ مشابه دارند اما  از نگارش و معنی متفاوتی برخوردارند.این ویژگی در زبان فرانسه، ایجاد مجموعه از کلمات دارای تلفظ شبیه را مینماید و گاها موجب اسان تر شدن یادگیری این کلمات میگردد. برای مثال:

Si mon tonton tond ton tonton, ton tonton sera tondu.

Les chaussettes de l’archiduchesse, sont-elles sèches ?

Cinq chiens chassent six chats.– Five dogs hunt six cats.

As-tu vu le vert ver allant vers le verre en verre vert ?

Ces six saucissons-secs-ci sont si secs qu’on ne sait si s’en sont.

حدود 45% کلمات انگلیسی مدرن ریشه در زبان فرانسه دارد!

Environ 45 % des mots anglais modernes proviennent du français.!

حتی با توجه به این که زبان انگلیسی از نظر زبانشناسی ریشه در زبان المانی دارد باید به این موضوع توجه داشت که با توجه به فتح نورمن در انگلستان در سال 1066، زبان فرانسه تبدیل به زبان حکومت و طبقۀ اشراف شد و این جریان موجب گردید که  کلمات و اصطلاحات بسیاری از فرانسوی به زبان انگلیسی راه یابد. طی قرن ها، زبان فرانسه همچنان یکی از زبان های اصلی که زبان انگلیسی مدرن را تحت تاثیر قرار داده است ، باقی مانده.

زبان فرانسه در کنار زبان انگلیسی تاثیرگذاری خود را در جهان دیپلماتیک حفظ کرده است

!Aux côtés de l’anglais, la

langue française a maintenu son influence dans le monde diplomatique

در تعداد زیادی  از سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه اروپا، کمیته بین المللی المپیک و صلیب سرخ، زبان فرانسه به عنوان یکی از زبان های رسمی تصویب گردیده است.بسیاری از دادگاه ها در سطح بین الملل از این زبان به عنوان یکی از زبان های رسمی خود استفاده نموده و ان را به رسمیت میشناسند.

تیم اموزش زبان فرانسه پردیسان همراه شماست.

L’équipe pédagogique de langue française de Pardisan est à vos côtés

بلاگ های مرتبط