منو

تکنیک جامع برای یادگیری ارتیکل ها Der/Die/Das

یادگیری ارتیکل ها Der/Die/Das

در یادگیری هر زبان خارجی روش های مخصوص به ان زبان خارجی وجود دارد. در زبان المانی مبحث ارتیکل ها در گرامر زبان المانی بسیار حائز اهمیت میباشد. برای مثال یادگیری جنسیت کلمات برای کسی که در ابتدای راه یادگیری زبان المانی است میتواند چالش برانگیز باشد. ایا اسامی مذکر شباهتی به یک کلمۀ مذکر یا مونث یا… دارند؟ و ایا میتوان اثری از شکوه و جلال مونث بودن و یا هر چیز ذهنی جنسیت ها در اسامی مونث پیدا کرد؟ به خاطر سپردن همچنین ارتباط هایی و تا حدودی بی معنی و بی منطق کاری مشکل ساز است. به همین دلیل ما همیشه در پردیسان روش قهرمان و رنگ ها را برای زبان آموزان المانی توصیه میکنیم.

تکنیکی یادگیری ارتیکل در زبان آلمانی Der/Die/Das

این تکنیک روشی است تا حدودی ساده ، که زبان آموز زبان المانی در سطوح اولیه یادگیری را به تصویر سازی یک داستان به همراه شخصیت های ذهنی ویژه و مرتبط با یک جنسیت خاص ترغیب میکند. نکتۀ کلیدی در اینجا برقراری ارتباط بین اسم های جدید با یکی از این سه شخصیت ذهنی به همراه افزودن احساس و جزئیات واضح در حین مجسم کردن آنها است. تصویرسازی در یادگیری هر زبان خارجی ابزاری بسیار عالی محسوب میشود زیرا انسان در کودکی با توجه به حافظه تصویری بسیاری از مفاهیم زبان مادری خود را فراگرفته است و سپس ان مفاهیم را با تصویر سازی به خاطر اورده است و مغز انسان در فراگیری زبان به این کار عادت کرده است. در این  مقاله و با این تکنیک به شما کمک میشود هیچگاه ارتیکل اسامی را  در جمله را فراموش نکنید.

ممکن است تاکنون در مورد این موضوع چیزی نشنیده باشید اما باید بگویم که سه نوع ارتیکل در زبان آلمانی وجود دارد و میتوان به این ارتیکل ها جنسیت های مذکر، مونث و خنثی را اطلاق نمود.انتساب  این حروف به اسامی اغلب از هیچ قانونی پیروی نمیکند و در نتیجه به خاطر سپردن آنها ممکن است مشکل باشد. این تکنیک سه نوع شخصیت ذهنی را معرفی میکند: قهرمان ، ملکه و کودک. که هر یک از این شخصیت های ذهنی را میتوان با جنسیت مرتبط با آن در جهت ایجاد یک تصویر واضح و ملموس جایگزین کرد. بنابراین هر گاه اسم جدیدی یاد گرفتید کافی است یکی از این شخصیت ها را به ذهن خود به ان اسم زنجیر کنید و با این کار خواهید توانست جنسیت را برای همیشه به خاطر بسپارید. در ادامه در مورد جادوی این تکنیک توضیح خواهیم داد.

نکته: شما میتوانید هر شخصیت ذهنی به انتخاب خود و یا مربوط به زندگی روزمره و یا شخصی خود را جایگزین قهرمان ، ملکه و کودک نمایید، فقط باید توجه داشته باشید که جایگزین قهرمان میبایست مذکر و ملکه مونث و کودک خنثی باشد.
در مرحله ابتدایی و درس های ابتدایی یادگیری زبان المانی در پردیسان، شما با الصاق هر اسم مذکر به کلمه قهرمان در ذهن خود و هر اسم مونث به کلمه ملکه و هر اسم خنثی به کودک، سعی در به خاطر سپردن ارتیکل ها میکنید و نیز با توجه به حافظه تصویری و به خاطر سپردن رنگ ها در تمامی کتاب های اموزش زبان المانی در موسسه پردیسان هر یک از ارتیکل ها با رنگهای مخصوص به خود که مشخص شده اند به خاطر میسپارید و این ارتباط رنگها و ارتیکل ها در حافظه تصویری ، به شما در به خاطر سپردن ارتیکل ها کمک میکند.

تکنیکی یادگیری ارتیکل در زبان آلمانی

در مرحله دوم شما با جمله سازی با اسامی و همراه با کلمات قهرمان ، ملکه و کودک(و یا کلمات جایگزین اینچنین خودتان) میتوانید ارتیکل ها را به خاطر بسپارید.

و در مرحله سوم که میبایست شما حداقل در اواسط سطح مقدماتی زبان المانی باشید با ساخت و به خاطر سپردن داستان هایی کوتاه و چند خطی که در انها کلمات مورد نظر همراه ارتیکل و همچنی کلمات قهرمان ، ملکه و کودک(و یا کلمات جایگزین اینچنین خودتان)امده است، دیگر هرگز ارتیکل ها را فراموش نخواهید کرد.برای مثال:

قهرمان شروع به راه رفتن در خواب کرد و در داخل اتاق مجاور شد. پس از برخورد با میز زمین خورد و از خواب پرید.
همانطور که مشاهده میکنید این تکنیک به شما کمک میکند که با ایجاد ارتباط میان کلمۀ قهرمان و میز که هر دو مذکر هستند بدون زحمت زیادی حروف اضافه را به حافظۀ خود بسپارید.

و مثالی دیگر:

ملکه انگلیس عاشق نوشتن شعر بوده است. او این کار را هرگز برای پول نمیکند زیرا حتی به یک پنی هم احتیاج ندارد. او شعر نوشتن را دوست دارد و او را خوشحال میکند. شاید شعر ملکه میراث او نباشد ولی حداقل بر کل کشور حکومت میکند.
ایا میدانید ترجمۀ کلمه شعر به زبان آلمانی چه میشود؟ در داستان فوق کلمه ملکه و شعر که هردو ارتیکل مونث دارند امده است.

این مثال ها به سادگی و همراه با سرگرمی به شما نشان میدهند که به خاطر سپردن جنسیت ها در زبان آلمانی کاری بسیار آسان است و باید خاطر نشان کنم که با انجام تمرین فوق شما کلمات بسیار زیاد دیگری را نیز یاد خواهید گرفت و قدرت تکلم و صحبت کردن شما به زبان المانی بسیار سریعتر رشد خواهد کرد.
باید متذکر شد که به مرور میتوان در این تمرین به تعداد جملات اضافه کرد و داستان های بلندتر با ترکیب اسامی با ارتیکل های متفاوت نیز در ان گنجاند.

نکته: استفاده از داستانهای روزمره و شخصی در این تکنیک ، ان را موثرتر خواهد کرد.

با ارزوی موفقیت

تیم اموزشی دپارتمان المانی پردیسان همراه شماست.

بلاگ های مرتبط