منو

تنوع زبان انگلیسی

تنوع زبان انگلیسی

قطعا تا به حال با این موضوع برخورد کردید که اساتید در کلاس ها به این نکته اشاره داشتند که یک سری کلمات بریتیش هستند و یکسری آمریکایی، یا مدل تلفظ یک لغت بریتیش یا آمریکایی هست. این تفاوت ها چطور به وجود می آیند؟ و به آنها در زبان انگلیسی چه گفته میشود؟

به این نوع تفاوت ها تنوع زبانی گفته میشود. تنوع زبانی به این معنی است که زبان های با ریشه یکسان در بعضی قواعد، لغات و تلفظ ها متفاوت باشند که این تنوع میتواند به دلایل جغرافیایی یا اجتماعی به وجود آمده باشد.

نمونه هایی از تفاوت های تنوع زبان انگلیسی

American English انگلیسی آمریکایی
نمونه تفاوت قواعدی: در انگلیسی آمریکایی به جای گرامر حال کامل از گذشته ساده به همراه قید زمان Already استفاده میشود. مثال : I have done it = I did it already

نمونه تفاوت لغتی: بعضی لغات خاص خود را دارند. به عنوان مثال: پیاده رو Sidewalk (BE: Pavement)، عصبانی Pissed (BE: Angry) و Cranky (BE: In a bad mood)

نمونه تفاوت تلفظ: در اکثر نقاط آمریکا لهجه روتیک Rhotic صحبت میشود که به معنای تلفظ /r/ بعد از حرف صدادار است.
انگلیسی لانکشایر Lancashire English

نمونه تفاوت قواعد: بسیاری از افراد ساکن این منطقه به خصوص سالمندان از ضمیر The و Thou به جای You استفاده میکنند.
انگلیسی سیاهپوستان African English

نمونه تفاوت قواعد: انگلیسی سیاه پوستان دارای قواعد خاص خود است مخصوصا در رابطه با verb phrase ها. به عنوان مثال: He be working every day برای یک عمل روزمره استفاده میشود به جای He works every day

نمونه تفاوت لغات: به عنوان مثال، فعل Dig به معنای فهمیدن استفاده میشود. مثال: I dig what you’re saying

تنوع زبان انگلیسی

اکثر افراد یکی از تنوعات زبان انگلیسی را صحبت میکنند. این تنوع چند نمونه دارد. یا تنوع ایجاد شده به واسطه زبان مادری است مانند انگلیسی آمریکایی یا بریتانیایی، یا تنوع ایجاد شده به واسطه محل زندگی خاص مثل انگلیسی یورکشایر و یا می تواند موارد دیگری باشد مثل انگلیسی هندی یا نیجریه ای.

قابل ذکر است که طبق جامعه آماری، اکنون تعداد کسانی که انگلیسی را به عنوان زبان دوم فرا گرفته اند از تعداد کسانی که انگلیسی زبان مادریشان است پیشی گرفته است. در نتیجه میتوان گفت یکی از تنوعات زبانی به وجود آمده از تنوع زبان اول افراد ریشه میگیرد که به نسبت هر زبان اول میتواند در قواعد، لغات و یا تلفظ متفاوت باشد.

زبان آموزان باید مطلع باشند که این تنوع زبانی در تعداد بسیار زیاد وجود دارد و بتوانند با تعدادی از آنها آشنا باشند.
استفاده از کتاب درسی استاندارد این امر را برای زبان آموزان رفع میکند زیرا دارای لیسنینگ های دارای لهجه و تنوع متفاوتی است. همچنین استفاده از پلتفرم های انگلیسی زبان که با تنوع زبانی صحبت می کنند، مانند یوتیوب، میتواند به فهم بیشتر کمک کند.

در کنار اینها، تعدادی کتاب نیز منتشر شده که تمرکز آنها بر روی تفاوت بین این تنوع های زبانی است، همچنین صحبت با افراد محلی دارای این لهجه ها از طریق پلتفرم هایی مثل دیسکورد، میتواند این موضوع را بهبود ببخشد.
گاهی اوقات زبان آموزان بر حسب نیاز کاری یا درسی خود مجبور هستند صرفا یکی از تنوع های زبان انگلیسی با آنها کار شود. این موضوع باید حتما به مدرس اطلاع داده شود تا بهتر بتواند زبان آموز خود را راهنمایی کند.

بلاگ های مرتبط