منو

دوره آمادگی آزمون Testdaf آلمانی

میانگین زمان دوره: 20 جلسه
خصوصی

دوره آمادگی آزمون Testdaf آلمانی یکی از معتبرترین و پرطرفدارترین آزمونهای تعیین سطح زبان آلمانی برای افراد خارجی این آزمون است. آیا شما قصد دارید در دانشگاه های آلمان تحصیل کنید؟ ما در آموزشگاه زبان پردیسان شما را جهت تایید و تصدیق زبان المانی خود در شرکت در ازمون تست-داف در دوره آمادگی ازمون یاری و آماده سازی می‌نامییم.
این آزمون شامل چهار بخش مختلف است که عبارتند از: خواندن، نوشتن، گفتار و شنیدار. هر بخش از این آزمون به منظور سنجش تواناییهای مختلف شما میباشد و شما می‌باست ابتدا زبان آلمانی خود را به سطح ب 2 و یا س 1 رسانده.
برای کسب نتیجه بهتر در این دوره امادگی ازمون ، میبایست به صورت پیوسته و مداوم تمرین کرد تا به تسلط بسیار خوب در مهارت هایی که در این ازمون سنجیده می‌شود رسید.

 • طی این دوره موارد ذیل مورد توجه می‌باشد.
 • مطالعه منابع آموزشی متنوع و کاربردی برای تقویت مهارتهای زبانی
 • شرکت در کلاسها و دورههای آموزشی تخصصی برای آمادگی بهتر برای آزمون
 • همانند سازی شده آزمون نمونه سوالات و تستهای تمرینی
 • ایجاد یک برنامه مطالعاتی منظم و رعایت زمانبندی برای پوشش دادن تمام مباحث
 • تقویت دایره لغات خود و افزایش سطح دقت در استفاده از کلمات و عبارات
 • تقویت مهارتهای گرامر به منظور استفاده صحیح در ساختار جملات
 • شرکت در تمرین های تحقیقاتی و مطالعاتی ، برای تقویت مکالمه و فعال شدن در مباحث هنگام آزمون
 • استفاده از روشهای یادگیری فعال مانند نقد و بررسی درست پاسخدهی به سؤالات
 • حفظ نکات کلیدی و قانونآمدها در هر قسمت از آزمون به منظور پاسخگوئی صحیح به سؤالات
 • این دوره در پردیسان توسط اساتید مجرب و خبره برگزار گردیده و طی 20 جلسه خصوصی به اتمام میرسد.

TestDaF

این آزمون زبان آلماني براي داوطلبان خارج از آلمان است كه قصد تحصیل در آلمان را دارند و یا نیاز به ارائه مدركي دال
بر تسلط به زبان آلماني دارند.
با قبولی در این آزمون داوطلب قادر خواهد بود مجوز ورود به دانشگاههای آلمان را از نظر اثبات معلومات زبان آلمانی
کسب نماید.

چه كساني مي توانند در آزمون TestDaF شركت كنند؟

این آزمون زبان آلماني براي داوطلبان خارج از آلمان است كه قصد تحصیل در آلمان را دارند و یا نیاز به ارائه مدركي دال
بر تسلط به زبان آلماني دارند.
با قبولی در این آزمون داوطلب قادر خواهد بود مجوز ورود به دانشگاههای آلمان را از نظر اثبات معلومات زبان آلمانی
کسب نماید.

چه كساني مي توانند در آزمون TestDaF شركت كنند؟

تمامي افرادي كه داراي معلومات زبان آلماني در حد خوب تا پیشرفته باشند و مایل به محك زدن مهارتهاي خویش در زبان
آلماني باشند.
كساني كه مایل به تحصیل در آلمان باشند.
افرادي كه قصد تكمیل تحصیلات، انجام پروژه هاي علمي و یا به دست گرفتن مسئولیت هاي آكادمیك در كشور زادگاه خود داشته و بدین منظور نیاز به مدرك معتبر بین المللي براي معلومات زبان آلماني خویش دارند. این آزمون به صورت متمركز در مركز انستیتو تست داف واقع در شهر هاگن آلمان طراحي و تصحیح مي گردد و در 80 كشور جهان بطور هم زمان در مراكز رسمي و مجاز براي این آزمون برگذار مي گردد. تمامي شركت كنندگان در این آزمون به سؤالات یكسان پاسخ مي دهند كه این پاسخها توسط افراد دوره دیده مورد ارزشیابي و تصحیح قرار مي گیرد. نتایج آزمون به سطحهاي زیر دسته بندي مي‌شود:

 • سطح تست داف 5 (TDN 5)
 • سطح تست داف 4 (TDN 4)
 • سطح تست داف 3 (TDN 3)

كارنامة آزمون تست داف براي تمامي مراكز آموزش عالي آلمان معتبر است.