آزمون‌های فرانسه

آزمون DELF

آزمون DELF فرانسه

آزمون DELF فرانسه (Diplôme d’Études en Langue Francaise) در اصل گواهینامه ی آموزش زبان فرانسه برای سطوح مبتدی و...

آزمون TCF فرانسه

آزمون TCF فرانسه

آزمون TCF فرانسه ( Test de Connaissance du Français) مناسب برای دانشجویانی است که قصد تحصیل در کشور فرانسه...