منو

part of speech در زبان انگلیسی چیست؟

part of speech

چگونه Part of Speech را بشناسیم؟

با شنیدن عبارت Part of Speech اولین سئوالی که به ذهن مخاطب خطور می کند دقیقا همین است، در یک جواب کوتاه می توانیم بگوییم، یک کلمه از این 8 نوع کلمه می باشد. کلمه ها در آموزش زبان انگلیسی در این 8 دسته تعریف می شوند.

       VERB, NOUN, ADJECTIVE, ADVERB, PRONOUN, PREPOSITION, CONJUNCTION, INTERJECTION

 • اسم (Noun)
 • ضمیر (Pronoun)
 • فعل (Verb)
 • صفت (Adjective)
 • قید (Adverb)
 • حرف اضافه (Preposition)
 • حرف ربط (Conjunction)
 • حرف ندا (Interjection)

برخی کلمات بیانگر عمل هستند، کلمات دیگر اشیا را بیان می کنند، کلمات دیگر یک کلمه را به کلمه دیگر می پیوندند، اینها “بلوک های سازنده” زبان هستند، آنها را مانند قسمت های یک خانه در نظر بگیرید. برای ساخت دیوارها از آجر استفاده می کنیم. برای ساخت پنجره ها از قاب پنجره و برای ساخت درها از چارچوب درها استفاده می کنیم، برای اتصال همه آنها به هم از سیمان استفاده می کنیم. هر قسمت از خانه شغل خاص خود را دارد.

part of speech در زبان انگلیسی به چه چیزی اشاره می کند؟

part of speech در زبان انگلیسی به نحوه ساخت انواع جملات اشاره می کند. زمانیکه می خواهیم جمله بسازیم از انواع مختلف کلمه استفاده می کنیم. هر نوع کلمه کار خاص خود را دارد، 8 نوع اصلی کلمه وجود دارد که به آنها “بخش های گفتار” می گویند. مهم ترین بخش های گفتار BIG FOUR است و فعل پادشاه این هاست. در ادامه به هر جز و کارکردشان اشاره خواهیم کرد:

 • فعل (بیانگر عمل)
 • اسم (اسامی اشیا که در دسته های خاص و عام تقسیم می شوند)
 • صفت (به توصیف یک اسم می پردازد)
 • قید (توضیح بیشتر راجع به فعل می دهد مانند زمان ، مکان ، حالت)

بخش‌های دیگر گفتار عمدتاً Small Words هستند:

 • ضمیر (جایگزین اسم می شود)
 • حرف اضافه (یک اسم را به کلمه دیگری پیوند می دهد)
 • تعیین کننده (یک اسم را محدود می کند)
 • ربط (کلمات را به هم می پیوندد)

شاید توانایی صحبت و یا منتقل کردن حس وحالتان در مورد یک موضوع، مسئله ساده وابتدایی بنظر بیاید اما باید بدانید پشت این اتفاقات ساده، سال‌ها و قرن‌ها پیشرفت زبان بوده که شما با گفتن یک جمله یا کلمه تمام احساستان را منتقل می‌کنید. حال همین زبان که در طول قرن‌ها ساخته‌ شده توسط محققان زیادی مورد بررسی قرار گرفته تا ضمن شناخت روش‌های انتقال مفاهیم، بتوانند به افراد غریبه به آن زبان با سرعت بالاتری آموزش و انتقال دهند. معمولا یادگیری Parts of Speech  در زبان انگلیسی برای زبان آموزان کار بسیار سختی می باشد.

part of speech در زبان انگلیسی یکی از پایه‌ای ‌ترین بخش‌های دستور هر زبانی در دنیا می باشد یک فرد که تازه شروع به یادگیری زبان مورد نظر خود کرده، باید به صورت کامل این بخش را بیاموزد تا بتواند شروع به صحبت و برقراری ارتباط کند. Part of Speech در زبان انگلیسی در حقیقت کلماتی هستند که کاربردهای مختلفی در یک جمله دارند.

بلاگ های مرتبط