منو

IELTS Speaking Band Descriptors

آزمون Speaking

آزمون Speaking

آزمون Speaking یک مصاحبه حضوری بین داوطلب و یک ممتحن است. لازم به ذکر است که آزمون Speaking به مدت 11-14 طول می انجامد و آزمون توسط ممتحن ضبط می شود.

سه بخش برای تست وجود دارد و هر بخش از الگوی خاصی پیروی می کند تا توانایی صحبت کردن داوطلب را به روش های مختلف آزمایش کند.

بخش اول: مصاحبه و مقدمه یا Introduction and Interview

در این قسمت ممتحن خود را معرفی می کند و هویت شما را بررسی می کند. سپس از شما سوالات کلی در مورد برخی موضوعات آشنا مانند خانه، خانواده، کار، تحصیل یا علایق می پرسد. این بخش توانایی شما را در ارائه نظرات و اطلاعات در مورد موضوعات روزمره و تجربیات یا موقعیت های رایج با پاسخ دادن به طیف وسیعی از سوالات آزمایش می کند. 

بخش اول اسپیکینک حدودا 4-5 دقیقه به طول می انجامد. 

بخش دوم: نوبت طولانی یا Long Turn

بخش دوم نوبت طولانی فردی است. ممتحن یک کارت به شما می دهد که از شما می خواهد در مورد یک موضوع خاص صحبت کنید. کارت به شما می گوید که چه نکاتی را باید در سخنرانی خود لحاظ کنید و به شما دستور می دهد یک جنبه از موضوع را توضیح دهید. شما یک دقیقه فرصت دارید تا سخنرانی خود را آماده کنید و ممتحن به شما یک مداد و کاغذ برای یادداشت برداری میدهد.

با استفاده از نکات روی کارت و یادداشت برداری در طول زمان آماده سازی، باید بتوانید به چیزهای مناسب برای گفتن فکر کنید و زمان داشته باشید که صحبت خود را طوری ساختار دهید که 2 دقیقه به صحبت کردن ادامه دهید.

سپس ممتحن از شما می خواهد که شروع به صحبت کنید و وقتی زمان تمام شد شما را متوقف می کند.

این بخش توانایی شما را برای صحبت طولانی در مورد یک موضوع معین، با استفاده از زبان مناسب و سازماندهی منطقی ایده‌هایتان آزمایش می‌کند. برای تکمیل نوبت طولانی باید به تجربیات خود فکر کنید.

 بخش دوم اسپیکینگ با احتساب زمان آماده سازی 3 تا 4 دقیقه طول می کشد. 

آزمون Speaking

بخش سوم: مباحثه یا Discussion

در بخش سوم، داوطلب و ممتحن مسائل مربوط به موضوع در قسمت 2 را به صورت کلی تر و انتزاعی تر و در صورت لزوم عمیق تر بحث می کنند.

این بخش توانایی شما را در توضیح نظرات و تجزیه و تحلیل، بحث و گمانه زنی در مورد مسائل آزمایش می کند.

بخش سوم 4 تا 5 دقیقه به طول می انجامد.

ممتحنان آیلتس عملکرد اسپیکینگ شما را در طول آزمون ارزیابی می کنند. چهار معیار ارزیابی وجود دارد (چیزهایی که ممتحن هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه چه نمره ای به شما بدهد به آنها فکر می کند):

  • روانی و انسجام کلام
  • منبع واژگان
  • دقت و محدوده گرامری 
  • تلفظ

روانی و انسجام کلام ارزیابی می کند که چگونه می توانید با سرعت عادی بدون تردید و توقف زیاد صحبت کنید. همچنین شامل قرار دادن جملات و ایده های خود در یک نظم منطقی و استفاده از ابزارهای منسجم (از جمله پیوند کلمات، ضمایر و حروف ربط و غیره) به طور مناسب است تا آنچه می گویید برای دریافت ممتحن سخت نباشد.

منبع واژگان دامنه واژگانی را که استفاده می‌کنید و اینکه چقدر دقیق و مناسب از واژگان برای بیان معنا استفاده می‌کنید، ارزیابی می‌کند. همچنین شامل توانایی بیان خود با استفاده از واژگان جایگزین در زمانی که کلمه خاصی را نمی دانید، می باشد.

دقت و محدوده گرامری محدوده گرامر مورد استفاده شما و میزان دقیق و مناسب استفاده از آن را ارزیابی می کند.

تلفظ توانایی شما را برای صحبت کردن به گونه ای ارزیابی می کند که بدون تلاش زیاد قابل درک باشد.

هر داوطلب به ازای هر معیار یک نمره از 1-9 دریافت میکند و سپس با گرفتن میانگین از چهار معیار نمره اسپیکینگ داوطلب محاسبه میشود. به جدولی که نشان دهنده نمره دریافتی برای داوطلب است Band Descriptor میگوییم. در ادامه به توضیح جدول Band Descriptor می پردازیم.

 

روانی و انسجام کلام منبع واژگان دقت و محدوده گرامری تلفظ نمره
روان صحبت می کند تنها با تکرار نادر یا اصلاح خودهر تردیدی به جای یافتن کلمات یا دستور زبان مربوط به محتواست

به طور منسجم با ویژگی های منسجم کاملاً مناسب صحبت می کند

موضوعات را به طور کامل و مناسب توسعه می دهد

از واژگان با انعطاف و دقت کامل در تمام موضوعات استفاده می کنداز زبان اصطلاحی به طور طبیعی و دقیق استفاده می کند از طیف کاملی از ساختارها به طور طبیعی و مناسب استفاده می کندجدا از “لغزش”های مشخصه گفتار بومی زبان، ساختارهای دائمی دقیقی تولید می کند از طیف کاملی از ویژگی های تلفظ با دقت و ظرافت استفاده می کنداستفاده انعطاف‌پذیر از ویژگی‌ها را در سرتاسر حفظ می‌کند

درک آن بدون زحمت است

9
روان صحبت می کند و فقط گاهی اوقات تکرار می کند یا خود اصلاح می کند 

تردید معمولاً مربوط به محتوا است و به ندرت برای جستجوی زبان است

موضوعات را به طور منسجم و مناسب توسعه می دهد

از یک منبع واژگان گسترده به آسانی و انعطاف پذیری برای انتقال معنای دقیق استفاده می کند

از واژگان کمتر رایج و اصطلاحی به طرز ماهرانه ای و با نادرستی های گاه به گاه استفاده می کند

در صورت لزوم از ترجمه به طور مؤثر استفاده می کند

از طیف وسیعی از ساختارها به طور انعطاف پذیر استفاده می کنداکثر جملات بدون خطا را فقط با اشتباهات بسیار گاه به گاه یا خطاهای اساسی/غیر سیستماتیک تولید می کند از طیف گسترده ای از ویژگی های تلفظ استفاده می کنداستفاده انعطاف‌پذیر از ویژگی‌ها را، تنها با وقفه‌های گاه به گاه، حفظ می‌کند

به راحتی قابل درک است. لهجه L1 کمترین تأثیر را در قابل فهم بودن دارد

8
بدون تلاش قابل توجه یا از دست دادن انسجام، طولانی صحبت می کند

ممکن است در مواقعی تردید مرتبط با زبان، یا برخی از تکرارها و/یا اصلاحات خود را نشان دهد

از طیفی از پیوندها و نشانگرهای گفتمانی با مقداری انعطاف استفاده می کند

از منابع واژگان به صورت انعطاف پذیر برای بحث در مورد موضوعات مختلف استفاده می کند

از برخی واژگان کمتر رایج و اصطلاحی استفاده می کند و با برخی از انتخاب های نامناسب، مقداری آگاهی از سبک و ترکیب را نشان می دهد.

از جملات به طور موثر استفاده می کند

از طیف وسیعی از ساختارهای پیچیده با مقداری انعطاف استفاده می کند

اغلب جملات بدون خطا تولید می کند، اگرچه برخی از اشتباهات گرامری همچنان ادامه دارد

تمام ویژگی های مثبت باند 6 و برخی، اما نه همه، ویژگی های مثبت باند 8 را نشان می دهد 7
مایل به صحبت طولانی است، هرچند ممکن است گاهی به دلیل تکرار گاه به گاه، اصلاح خود یا تردید، انسجام خود را از دست بدهد

از طیفی از پیوندها و نشانگرهای گفتمانی استفاده می کند اما نه همیشه به درستی

واژگان به اندازه کافی گسترده است تا در مورد موضوعات به طور طولانی بحث کند و علیرغم نامناسب بودن معنی را روشن کندبه طور کلی با موفقیت بازنویسی می کند از ترکیبی از ساختارهای ساده و پیچیده، اما با انعطاف پذیری محدود استفاده می کندممکن است اشتباهات مکرری با ساختارهای پیچیده مرتکب شوند، اگرچه اینها به ندرت باعث ایجاد مشکل در درک مطلب می شوند از طیف وسیعی از ویژگی های تلفظ با کنترل ترکیبی استفاده می کنداستفاده موثری از ویژگی ها را نشان می دهد، اما این پایدار نیست

به طور کلی می توان آن را درک کرد، اگرچه تلفظ نادرست کلمات یا صداها باعث کاهش وضوح می شود

6
معمولاً جریان گفتار را حفظ می کند، اما از تکرار، اصلاح خود و/یا گفتار آهسته برای ادامه دادن استفاده می کند

ممکن است از برخی پیوندها و نشانگرهای گفتمانی بیش از حد استفاده کند

گفتار ساده را روان تولید می کند، اما ارتباطات پیچیده تر باعث مشکلات روانی می شود

می تواند در مورد موضوعات آشنا و ناآشنا صحبت کند اما از واژگان با انعطاف پذیری محدود استفاده می کند

تلاش برای استفاده از نقل قول اما با موفقیت آمیخته

فرم های جملات پایه را با دقت معقول تولید می کند

از طیف محدودی از ساختارهای پیچیده‌تر استفاده می‌کند، اما این ساختارها معمولاً حاوی خطا هستند و ممکن است برخی مشکلات درک را ایجاد کنند

تمام ویژگی های مثبت باند 4 و برخی، اما نه همه، ویژگی های مثبت باند 6 را نشان می دهد 5
نمی تواند بدون مکث قابل توجه پاسخ دهد و ممکن است آهسته و با تکرار مکرر و اصلاح خود صحبت کندجملات اساسی را به هم پیوند می دهد اما با استفاده مکرر از ربط های ساده و برخی اختلالات در انسجام می تواند در مورد موضوعات آشنا صحبت کند، اما فقط می تواند در مورد موضوعات ناآشنا معنی اصلی را منتقل کند و در انتخاب کلمه اشتباهات مکرر انجام دهد.به ندرت تلاش می کند تا بازنویسی کند شکل های جملات پایه و برخی جملات ساده صحیح را تولید می کند اما ساختارهای فرعی نادر هستندخطاها مکرر هستند و ممکن است منجر به سوء تفاهم شوند از طیف محدودی از ویژگی های تلفظ استفاده می کند

تلاش برای کنترل ویژگی ها، اما خطاها مکرر هستند

تلفظ نادرست مکرر است و باعث ایجاد مشکل برای شنونده می شود

4
با مکث های طولانی صحبت می کند

توانایی محدودی برای پیوند دادن جملات ساده دارد

فقط پاسخ های ساده ای می دهد و اغلب قادر به انتقال پیام اصلی نیست

از واژگان ساده برای انتقال اطلاعات شخصی استفاده می کندواژگان کافی برای موضوعات کمتر آشنا دارد سعی می کند جملات اولیه را بسازد اما با موفقیت محدود، یا به جملات ظاهراً حفظ شده تکیه می کندبه جز در عبارات حفظ شده، خطاهای متعددی را مرتکب می شود برخی از ویژگی های باند 2 و برخی، اما نه همه، ویژگی های مثبت باند 4 را نشان می دهد 3
قبل از اکثر کلمات به مدت طولانی مکث می کندامکان ارتباط کم فقط کلمات جدا شده یا عبارات حفظ شده را تولید می کند نمی تواند شکل های جملات اساسی را تولید کند گفتار اغلب نامفهوم است 2
امکان ارتباط وجود ندارد

بدون زبان قابل رتبه بندی

1
شرکت نکردن در آزمون 0

 

بلاگ های مرتبط