منو

ICQ و CCQ در تدریس چیست؟ آیا سوال های درستی می پرسید؟

ICQ و CCQ

در این مقاله به بررسی ICQ و CCQ می‌پردازیم. ICQ مخفف عبارت Instruction Check Question و CCQ مخفف عبارت Concept Check Question می‌باشد. بسیار مهم است که مدرسین با مفهوم، کاربرد و نحوه استفاده از این دو ابزار کلیدی در کلاس‌های تدریس خود آشنا باشند. زیرا استفاده درست از این ابزارها تاثیر بسزایی در افزایش مشار کت زبان آموزان و افزایش میزان یادگیری آنها دارد.

ICQ و CCQ

ICQ چیست؟

بخش مهمی از تدریس یک مدرس شامل دستورالعمل‌هایی می‌باشد که در کلاس به زبان آموزان می‌دهد. به طور مثال از شاگردان خود می‌خواهد که کار زیر را انجام , دهند.

.With a partner talk about things you habitually did in your childhood

این دستور توسط مدرس به زبان آموزان داده می شود. همه زبان آموزان نمی‌توانند دستورالعمل‌ها را به طور کامل درک کنند به خصوص اگر بیش از یک عمل وجود داشته باشد پس مهم است که مدرس در کلاس این مسئله را چک کند که آیا شاگردان او دستورالعمل ارائه شده را متوجه شده‌اند یا نه. چک کردن این قضیه از طریق ،پرسشهایی که ICQ نامیده می شود صورت می‌گیرد. مدرس سوالاتی می‌پرسد تا مطمئن شود که زبان آموزان می‌دانند چه کاری باید انجام دهند. به طور مثال برای دستورالعمل بالا می‌توان سوال زیر را پرسید :

?What do you need to do

CCQ چیست؟

بعد از اینکه مدرس درس را ارائه می‌کند که می‌تواند یک مبحث گرامری یا لغت باشد نوبت به این می‌رسد که با پرسش‌های مناسب خود مطمئن شود که همه چیز واضح بوده است و آموزان می‌توانند از مبحث تدریس شده استفاده کنند. برای مثال در کلاس متنی خوانده می‌شود که در مورد weekday routine فردی می‌باشد. بعد از تدریس متن، مدرس از زبان آموزان می‌خواهد که در مورد weekday routine خود صحبت کنند. این سوال نمونه چک کردن درک زبان آموز است که از طریق یک سوال مناسب صورت گرفته است و اگر زبان آموز درست پاسخ دهد یعنی موضوع را فهمیده و قادر به استفاده از آن است.
به کارگیری صحیح و به موقع از این دو مفهوم آموزشی به مدرس کمک می‌کند تا میزان تاثیرگذاری تدریس خود را افزایش دهد و اینکه زبان آموزان او تا چه حدی مطالب جدید را فرا گرفته‌اند و قادر به استفاده از آنها هستند.

لینک دانلود مقاله :   ICQ and CCQ

 

بلاگ های مرتبط