منو

آلمانی، نوشتن و خواندن مشابه

آلمانی ، نوشتن و خواندن مشابه

Deutsch / Ähnliches Lesen und Schreiben

آیا اختلال خواندن و نوشتار در یادگیری زبان های آلمانی تاثیر دارد؟

Beeinträchtigt eine Lese- und Schreibstörung das Erlernen der deutschen Sprache?

برای درک موضوع آلمانی، نوشتن و خواندن مشابه ابتدا به موضوع اختلال خواندن در نوشتار متفاوت میپردازیم. با آموزشگاه زبان پردیسان همراه باشید.

اختلالات خواندن و نوشتن (که نارساخوانی نیز نامیده می شود) یکی از مشکلات در یادگیری زبان های خارجی است. افسانه ها و قضاوت های نادرست زیادی در مورد این اختلال به وجود آمده است. تا همین اواخر، اختلالات خواندن و نوشتن به عنوان نوعی «ناتوانی» در انسان ها تلقی می‌شد و در نتیجه افراد مبتلا متاسفانه در جوامع ممکن بود که از کسب دانش کمتری برخوردار باشند (در مدارس و…). اعتقاد بر این بود که اگر نارساخوان ها در جذب صحیح زبان مادری خود مشکلات واضحی داشته باشند، یادگیری یک زبان خارجی برای آنها نیز امکانپذیر نخواهد بود و یا دشوار خواهد بود.امروزه میتوان گفت که هیچ چیز به اندازه این باور نمی تواند دور از حقیقت باشد.

آیا افراد نارساخوان قادر به یادگیری زبان های خارجی و به ویژه زبان خارجی آلمانی هستند؟

Können Legastheniker Fremdsprachen, insbesondere Deutsch, lernen?

این صحیح است که ناتوانی یادگیری املا و نوشتار صحیح، ممکن است در یادگیری قواعد دستوری خشک مشکل ساز شود.  افراد مبتلا به این نقص همچنین با مشکلاتی در خواندن، درک متون طولانی، حرکت حروف و هجاها دچار دردسر میشوند، اما در دوره های زبان آلمانی با این مشکلات بسیار کمتر مواجه میشوند زیرا همانطور که شنیده اید آلمانی را تا حدود بسیار زیادی هانطور که مینویسیم میخوانیم و میتوان گفت حروف صدادار در بیش از نود درصد اوقات در نوشتار و گفتار صدایی ثابت و مشخص دارند و نه متفاوت.میتوانید برای تعین سطح زبان آلمانی خود به لینک تعیین سطح پردیسان مراجعه نمایید.

بنابراین می‌توان در یادگیری زبان المانی ،روش‌های سنتی مبتنی بر خواندن دیالوگ‌های طولانی، ترجمه متون، یادآوری استثناها و قواعد دستوری را در جهت حفظ کردن صدای کلمات کنار گذاشت و با خیال اسوده تر به یادگیری زبان المانی پرداخت. و همه این موارد که یادگیری  نارساخوانان ها  را تحت الشعاع قرار می دهد و آنها را از یادگیری زبان خارجی  دلسرد می کند خوشبختانه در زبان آلمانی بسیار کمتر با ان مواجه خواهند شد. برای مشاوره در مورد زبان آلمانی به این لینک مشاوره زبان خارجی پردیسان مراجعه نمایید.

بلاگ های مرتبط