منو

دوره امادگی ازمون B1 آلمانی

میانگین زمان دوره: 15 جلسه
خصوصی

یکی از نکات مهم در دوره آمادگی آزمون B1، تمرین و تثبیت مهارتهای شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتن است. همچنین آشنایی با ساختارهای گرامری پیچیدهتر و افزایش دایره واژگان نیز برای قبولی در این آزمون حائز اهمیت است. به علاوه، تمرین مکالمه و شرکت در کلاسهای آموزشگاه زبان پردیسان جهت بهبود مهارت های گفتاری و شنیداری میتواند به عملکرد شما را در امتحان زبان آلمانی افزایش دهد.
همچنین، مطالعه منابع آموزشی متنوع و حضور در کلاسهای آموزشی با مدرسان مجرب پردیسان به شما کمک خواهد کرد تا بهترین نتیجه را در آزمون بگیرید.
تمرین با مدل های مشابه سوالات و آزمونهای پیشین در این دوره میتواند به شما کمک کند تا با ساختار و نحوه اجرای آزمون آشنا شوید.
اخیراً، استفاده از منابع آنلاین نیز میتواند به شما در یادگیری و تقویت مهارتهای لازم برای قبولی در این آزمون کمک کند. این دوره طی 15 جلسه خصوصی برگزار میگردد. موارد ذیل میبایست در این ازمون مورد توجه قرار گیرد.معرفی خود و صحبت در ارتباط با دلیل زبان خواندن، مهاجرت سوابق تحصیل زبان آلمانی، سن، نام ، نام خانوادگی و شغل...

Etwas plan

هر دو زبان آموز باید طی یک دیالوگ ۵ دقیقه ای برای یک موضوع خاص برنامه ریزی کنند.

Präsentation

هر زبان آموز باید حدود ۶ دقیقه راجع به موضوعی کنفرانس دهد در این قسمت باید در رابطه با هر موضوع بهت جربه شخصی (Personliche Erfahrung) شرایط کشور خود (Situation im Heimetland) نکات مثبت و منفی (Vor-Nachteile) و نظر شخصی (Meinung) اشاره کند. در پایان به دو سوال مرتبط با موضوع خود که یکی توسط پارتنر و دیگری توسط ممتحن پرسیده می شود پاسخ دهد. هر نفر باید با توجه به موضوع پارتنر خود یک سوال نیز مطرح کند.