منو

دوره آمادگی آزمون C1/C2 آلمانی

میانگین زمان دوره: 20 جلسه
خصوصی

در دوره آمادگی آزمون C1/C2 آلمانی به صورت متمرکز بر روی مهارت های گفتار/شنیدار/خواندن و نوشتن در سطح پیشرفته و فوق پیشرفته  در آموزشگاه زبان پردیسان، تمرکز می‌شود.
و متقاضی شرکت در این ازمون جهت این مهارت ها و در این سطح اماده می‌گردد.
Goethe-Zertifikat C1
Goethe-Zertifikat C2
برخی از مواردی که در این دوره به ان پرداخته می‌شود.

  • تقویت دانش گرامر و واژگان
  • تقویت مکالمات رسمي و غیر رسمي
  • تقویت شنیداري به صورت گسترده
  • تقویت نگارش با نگارش هاي چند بعدی
  • تقویت مکالمات گروهي

با استفاده از منابع مناسب جهت این دوره ، در طی 20 جلسه خصوصی در پردیسان برگزار می‌گردد.

ازمون C1 و C 2 آلمانی

می‌توانید پس از قبولی در امتحان بدون تلاش زیاد گزارش های رادیویی طولانی ، برنامه های رادیویی و سخنرانی ها را درک کنید.

طیف وسیعی از متون خواندنی، از جمله متون واقعی طولانی تر و پیچیده تر، تفسیرها و گزارش ها را درک کنی. خود را در مقالاتی در مورد مسائل پیچیده به روشی واضح و ساختارمند بیان کنید و بیانی را انتخاب کنید که برای خواننده مناسب باشد. خود به خود و روان ،اظهارات خود را بیان کنید، افکار و نظرات خود را به طور دقیق فرموله کنید و مشارکت خود را با جزئیات ارائه کنید . در محیط کار به خوبی در فرایند تعامل با همکاران و… قرار گیرید. . می توانید پس از قبولی در امتحان به راحتی هر چیزی را که به زبان آلمانی می خوانید و می شنوید درک کنید. جمع بندی اطلاعات از منابع مختلف نوشتاری و شفاهی و بازتولید دلایل و توضیحات به شیوه ای منسجم و خود اگاه و ناخوداگاه و بسیار روان و دقیق بیان کنید و تا حدود بسیار زیادی ظریف ترین معانی و مفاهیم را در زبان المانی به راحتی و در موقعیت های پیچیده فرموله کنید.