Posts Tagged "کلاس زبان ترکی"

۵شهریور ۱۳۹۹
by مونا شهبازفر

دوره مکالمه ترکی استانبولی

آموزشگاه پردیسان، اقدام به برگزاری کلاسهای جدید مکالمه ترکی استانبولی نموده است. این کلاسها با به روز ترین متد های آموزشی در سرفصل های مختلف همراه با استاید مجرب زبان ترکیه برگزار می شود. جلسات مکالمه و رفع اشکال توسط سوپروایز و اساتید مجرب مجموعه برگزار می شود.
عمومی , , ,

تعیین سطح آنلاین
ورود به پرتال آموزش
مشاوره و تعیین سطح رایگان