Posts Tagged "هزینه آزمون تافل"

۶مهر ۱۳۹۹
by مونا شهبازفر

Breaking News

هزینه آزمون تافل در(August 2020) دچار تغیراتی شد و افزایش قیمت داشته است. شرکت ETS بدون اعلام قبلی ، هزینه آزمون تافل را افزایش داد. در برخی مناطق پر متقاضی، قیمت آزمون تافل از ۲۲۵ دلار به ۲۴۵ دلار افزایش پیدا کرد که شرکت کنندگان در ایران هم شامل این مبلغ می شوند.
اخبار ,

تعیین سطح آنلاین
ورود به پرتال آموزش
مشاوره و تعیین سطح رایگان