Posts Tagged "منابع آزمون آیلتس"

۳۱مرداد ۱۳۹۹
by مونا شهبازفر

منابع آیلتس

منابع مناسب آیلتس یکی از عوامل کسب نمره قبولی در این آزمون است که البته با توجه به گستردگی کتابهای مختلف پیدا کردن منابعی متناسب با نقاط قوت و ضعف هر زبان آموز خود چالش محسوب می شود. آموزشگاه زبان پردیسان با معرفی کتابهای آیلتس و برگزاری دوره های آیلتس قصد داردمسیر شما را هموار تر کند.
آزمون, مقالات, منابع آزمون , , , ,

تعیین سطح آنلاین
ورود به پرتال آموزش
مشاوره و تعیین سطح رایگان