Posts Tagged "مراكز مجاز به برگزاری آزمون آیلتس در ایران"

۲۷مرداد ۱۳۹۹
by مونا شهبازفر

مراكز مجاز به برگزاری آزمون آیلتس در ایران

سازمان سنجش تنها مرجع صادرکننده مجوز فعاليت جهت برگزاري آزمون هاي بين المللي در ايران مي باشد و فعاليت مراکزي که از اين سازمان مجوز اخذ نکرده اند فاقد اعتبار و غيرقانوني مي باشد. اسامی مراکزی که مجوز برگزاری آزمون IELTS را از این سازمان دریافت کرده اند به شرح زیر است.
اخبار, عمومی , , ,

تعیین سطح آنلاین
ورود به پرتال آموزش
مشاوره و تعیین سطح رایگان