Posts Tagged "فیلم های آموزشی کتاب Book 2"

۹مهر ۱۳۹۹
by مونا شهبازفر

ویدیو های آموزشی مجموعه کتابهای American English File

در ویدوهای آموزشگاه زبانهای خارجی پردیسان شما با خلاصه ای از گرامر های کتاب American English File آشنا می شوید سپس با بررسی جزئیات و مثالهای بیشتر درکلاسهای فشرده، خصوصی ، نیمه خصوصی پردیسان تسلط بیشتری به مطالب خواهید داشت.
ویدیو , , , ,

تعیین سطح آنلاین
ورود به پرتال آموزش
مشاوره و تعیین سطح رایگان