Posts Tagged "دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی"

۳۰شهریور ۱۳۹۹
by مونا شهبازفر

دوره TTC

آموزشگاه پردیسان، اقدام به برگزاری دوره های TTCنموده است. این دوره مناسب برای افرادی است که از نظر دانش زبان انگلیسی در سطح بالایی قرار دارند و قصد تدریس بصورت حرفه ای را دارند شرکت در این کلاسها ضروری می باشد. شرکت کنندگان در این دوره  با روشها و مبانی تدریس در رده های سنی مختلف آماده می شوند.
عمومی , , , , ,

تعیین سطح آنلاین
ورود به پرتال آموزش
مشاوره و تعیین سطح رایگان