تعیین سطح آنلاین

هنگام شرکت در آزمون به نکات زیر توجه داشته باشید :
  • پس از کلیک روی دکمه شروع آزمون، به مدت زمان ۱۵ دقیقه فرصت دارید تا به سوالات پاسخ دهید.
  • مجموع کل سوالات ۱۰۰ عدد می باشد و همه سوالات تستی هستند.
  • آزمون تعیین سطح آنلاین نمره منفی ندارد.
  • اگر روی پاسخ هر سوالی شک  دارید میتوانید گزینه مرورکردن سوال را انتخاب کنید تا سوال مربوطه با رنگ زرد مشخص گردد و در پایان آزمون در صورت باقی ماندن وقت آن را پاسخ دهید.
  • هنگامی که به یک سوال پاسخ می دهید شماره آن به رنگ سبز در می آید که به معنی صحیح بودن جواب نیست.
  • سوالات به ترتیب از آسان به سخت مرتب شده اند. بنابراین هرجا که احساس کردید دیگر نمیتوانید به سوالات بعدی پاسخ دهید میتوانید روی دکمه خلاصه آزمون و سپس پایان آزمون کلیک کنید.
 

تعیین سطح

بعد از کلیک روی دکمه شروع آزمون آغاز خواهد شد.

شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
تعیین سطح آنلاین
ورود به پرتال آموزش
مشاوره و تعیین سطح رایگان