دوره آمادگی آزمون تافل

دپارتمان انگلیسی

دوره آمادگی آزمون تافل

دوره آمادگی آزمون تافل

آشنایی با دوره

 

تافل ( TOEFL) از جمله آزمونهای جامع زبان انگليسي در سطح بین المللی می باشد که جهت ارزیابی سطح زبان افراد برای امور مهاجرتی و تحصیلی به ویژه برای کشور آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمون به دو صورت کتبی و کامپیوتری برگزار می شود که نوع کامپیوتری آن با عنوان (TOEFL iBT) بسیار محبوب می باشد. در این نوع آزمون هر چهار مهارت اصلی ( Speaking- Listening- Reading- Writing) مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

آموزشگاه زبان پردیسان با بهره گیری از اساتیدی که با بخشهای مختلف این آزمون آشنایی کامل دارند و از تجربه لازم نیزبرخوردار هستند، به اندسته از افرادی که قصد شرکت در این آزمون را دارند کمک می کند تا به نتیجه مطلوب دست یابند.

 

از ابتدای آگوست ۲۰۱۹ ساختار این آزمون دست خوش تغییراتی گردید و در حال حاضر به شرح ذیل برگزار می شود.

 

 

۳–۴ reading passages

۱۰ questions each

۵۴–۷۲ minutes

Reading
۳–۴ lectures, 6 questions each

۲–۳ conversations, 5 questions each

۴۱–۵۷ minutes

Listening
۴ tasks

۱ independent

۳ integrated

۱۷ minutes

Speaking
۲ tasks

۵۰ minutes

Writing

 

تعیین سطح آنلاین
ورود به پرتال آموزش
مشاوره و تعیین سطح رایگان