دوره زبان انگلیسی نوجوانان

دپارتمان انگلیسی

دوره زبان انگلیسی نوجوانان

got-it

آشنایی با دوره

دوره نوجوانان مختص گروه سنی ۱۳ تا ۱۵ سال می باشد. در این دوره از کتابهای Got it!  (ویرایش دوم ) جهت تدریس وآموزش استفاده می شود که توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است. این سری از کتابها بر اساس سیستم امریکن نگارش گردیده و هر چهار مهارت اصلی زبان را با مطالب و تصاویر کاملا به روز تدریس می کند. دوره نوجوانان متشکل از ۴ سطح ازدوره  مقدماتی تا متوسطه میباشد وهر سطح از ۴ ترم تشکیل شده است. در این دوره علاوه بر مجموعه اصلی که شامل کتاب درسی و کتاب تمرین می باشد ، کتابهای داستان با موضوعات جالب و متنوع نیز مورد تدریس قرار می گیرند تا زبان اموزان تمرین بیشتری جهت تقویت مهارت گفتاری داشته باشند.

از نقاط قوت این کتاب در مقایسه با سایر کتابهای اموزش زبان در رده سنی نوجوانان ، توجه ویژه به چهار مهارت اصلی ، نکات گرامری، لغات و وجود بخش بسیار جالبculture club  می باشد.


نحوه برگزاری دوره

طول دوره دوره
 ۵۶ جلسه Got it starter
۵۶ جلسه Got it 1
۵۶ جلسه Got it 2
۵۶ جلسه Got it 3

 

نوع کلاس

تعداد جلسات در هفته

روزهای و ساعات

گروهی: حداقل ۱۰ حداکثر ۱۵ نفر

نیمه گروهی: حداقل ۴ حداکثر ۸ نفر

خصوصی: یک یا دو نفر

سه جلسه

زوج یا فر

مشاوره و تعیین سطح رایگان