دوره آمادگی آزمون آیلتس

دوره آمادگی آزمون آیلتس

آزمون IELTS

• معرفی
آزمون IELTS که مخفف International English Language Testing System می باشد از معتبرترین آزمونهای بین المللی زبان انگلیسی برای مهاجرت ، کار وتحصیلات دانشگاهی در کشورهای انگلیسی زبان است . این آزمون چهار مهارت زبان انگلیسی را ارزیابی می کند . این چهار مهارت شامل Speaking , Writing ,Reading , Listening می باشد.نمره بندی آزمون از ۰ تا ۹ را شامل می شود.
آزمون IELTS در دونوع برگزار می شود:

۱- IELTS Academic: مخصوص کسانی که می خواهند در یک دانشگاه انگلیسی زبان ادامه تحصیل دهند.
۲- General Training IELTS : مخصوص کسانی که می خواهند به یک کشور انگلیسی زبان مهاجرت کنند.
قسمت های مختلف هر دو نوع آزمون IELTS، زمان بندی وتعداد سوالات، در جدول زیر نمایش داده شده است.

تفاوت این دونوع آزمون در قسمت Writing و Reading می باشد . در آزمون IELTS Academic قسمتهای Writing ,Reading سخت تر از نوع General آن می باشد.

 

با توجه به ارتقا سطح زبان آموزان نمرات در حال تغییر بوده و سخت تر گردیده است، برخی رشته ها استاندارد ۸ را برای تحصیل در نظر گرفته اند و همچنین برخی مهاجرتها امتیاز ۸ آیلتس را به عنوان گزینه ای برای جبران کمبود امتیاز در نظر گرفته اند. (پردیسان به دفعات اقدام به تثبیت نمره ۸ برای زبان آموزان نموده است.)

 

دوره های IELTS:
دوره های IELTS در موسسه پردیسان در دو بخش IELTSو Pre – IELTS برگزار می گردد.

Pre – IELTS: این دوره مخصوص آن دسته از متقاضیانی می باشد که نیاز به شرکت در آزمون IELTS دارند ولی از سطح زبانی مناسب برخوردار نیستند. این دسته از بان آموزان بعد از انجام تعیین سطح در یکی از ترمهای بخش Pre – IELTS قرار می گیرند تا به توانایی لازم جهت شرکت در دوره های آزمون IELTSبرسند.منظور از توانایی لازم ، سطح زبانی Upper – Intermediate می باشد.

دوره های IELTS :مخصوص آن دسته از متقاضیانی می باشد که پس از انجام آزمون تعیین سطح در موسسه ، سطح علمی مناسب آنها برای شرکت در این دوره ها احراز شده است.
برنامه جلسات این دوره به شرح زیر می باشد.
IELTS به صورت گروهی در ۳ ترم برگزار می شود که هر ترم ۱۴ جلسه می باشد. این سه ترم پیوسته می باشد و متقاضیان بعد از گذراندن ۴۲ جلسه برای امتحان IELTS آماده می شوند. در پایان دوره امتحان MOCK برگزار می شود.
منابع :
Complete IELTS (bands 6.5 – 7.5)
Cambridge IELTS Exams ((امتحانات دوره های گذشته
Collins vocabulary for IELTS
Collins grammar for IELTS

تعیین سطح آنلاین
ورود به پرتال آموزش
مشاوره و تعیین سطح رایگان