FCE و CAE دوره ویژه

دپارتمان انگلیسی

FCE و CAE دوره ویژه

آشنایی با دوره  FCE

 FCE  ،(First Certificate in English) آزمونی برای اثبات توانایی افراد در انجام گفتگوها و نگارش های روزمرّه به زبان انگلیسی در سطح متوسط رو به بالا درسطحUpper-intermediate)  در کشور های EFL و بعد از دوره های  Advanced در کشور های ESL مانند ایران است و قبولی درآن راه را برای تحصیل در دانشگاه های ۳۴ کشور جهان و کار در بانک ها و دیگر مؤسسات مالی و اقتصادی، آژانس ها وخطوط هواپیمایی، شرکت های فعال و معتبر تولید نرم افزارها و سخت افزارهای کامپیوتری و … آن کشورها هموار می سازد.

آشنایی با دوره  CAE

آزمون CAE یا Certificate in Advanced English آزمون زبان انگلیسی در سطح پیشرفته (Advanced) می باشد که توسط دانشگاه کمبریج انگلستان از سال ۱۹۹۱ و به طور متوسط ۳ الی ۴ بار در هر ماه در ۱۲۰۰ مرکز در ۱۱۳ کشور مختلف جهان و ایران برگزار می شود؛ به افرادی که موفق به کسب نمرات  B، A و C در آزمون CAEشوند، مدرک CAE اعطاء می شود که مورد قبول ۲۸۰۰ دانشگاه شامل برترین دانشگاه ها در استرالیا، ایالات متحده آمریکا، انگلستان و …، سازمان، مؤسسه و شرکت در ۶۷ کشور جهان جهت تحصیل و کار میباشد. همچون FCE مدرک CAE نیز تاریخ انقضاء نداشته و مادام العمر معتبر می باشد و افراد برای شرکت درآن، الزامی برای شرکت و قبولی در آزمون FCE ندارند.

نحوه برگزاری دوره

نوع کلاس

 تعداد جلسات در هفته

روزها

سانس های برگزاری

گروهی: حداقل ۱۰ حداکثر ۱۵ نفر

نیمه گروهی: حداقل ۴ حداکثر۷ نفر

خصوصی: یک یا دو نفر

سه جلسه

دو روز در هفته

زوج

فرد

جمعه

صبح ها: (۱۰:۴۵-۹) (۱۲:۴۵-۱۱)

عصرها: (۱۵:۴۵-۱۴) (۱۷:۴۵–۱۶)

(۱۸-۱۹:۴۵) (۲۰-۲۱:۴۵)

یکشنبه _ سه شنبه

شنبه _ چهارشنبه

جمعه ها: صبح ۹ الی ۱۳ عصر ۱۴:۳۰ الی۱۸:۳۰

تعیین سطح آنلاین
ورود به پرتال آموزش
مشاوره و تعیین سطح رایگان