دوره های زبان ترکی استانبولی

دپارتمان ترکی استانبولی

دوره های زبان ترکی استانبولی

آشنایی با دوره

همانطور که قبل تر اشاره شد آموزشگاه زبان های خارجی پردیسان، برای زبان آموزانی که قصد یادگیری مکالمه را داشته و نیازی به مدرک ندارند، تدبیراتی را مدنظر قرار داده است.

در این کلاس ها مدرسان ما با متدی ویژه که توسط کادر مجرب طراحی گردیده است سعی در آن دارند تا با کمترین نکات گرامری زبان آموزان عزیز را به سطح A1 زبان ترکی استانبولی برای انجام مکالمات روزمره برسانند. علاوه بر این، کلاس های بحث آزاد با موضوعیت تجارت و درک مطلب جهت تماشای برنامه های تلویزیونی در این آموزشگاه دایر می گردد. به این ترتیب آموزشگاه زبان های خارجی پردیسان برای تمامی عزیزان با تمام اهداف در این زبان کلاس مورد نظر را فراهم می نماید.

نحوه برگزاری دوره

نوع کلاس

تعداد جلسات در هفته

روزها

ساعات برگزاری

گروهی: حداقل ۶ حداکثر ۱۴ نفر

نیمه گروهی: حداقل ۵ حداکثر ۷ نفر

خصوصی: یک یا دو نفر

سه جلسه

دو جلسه

زوج

فرد

جمعه

صبح ها: (۱۰:۴۵-۹) (۱۲:۴۵-۱۱)

  عصرها: (۱۵:۴۵-۱۴) (۱۷:۴۵–۱۶)

(۱۹:۴۵-۱۸) (۲۱:۴۵-۲۰)

جمعه ها: صبح ۹ الی ۱۳

تعیین سطح آنلاین
ورود به پرتال آموزش
مشاوره و تعیین سطح رایگان